Chính phủ lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo Nghị định liên quan đến Luật Đất đai

Ngày 11-6, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương góp ý kiến vào dự thảo các nghị định: Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Quy định về giá đất.
Video không hợp lệ

Dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Nghị định Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành khoản 3, Điều 87, Điều 92, Điều 95, Điều 96, Điều 98, Điều 99, Điều 100, Điều 102, Điều 106, Điều 107, Điều 108, Điều 109, Điều 111 của Luật Đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khi Nhà nước thu hồi đất. Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo cư định của pháp luật về nhà ở. Nghị định có 3 chương, 32 Điều. Các chương gồm: Quy định chung; Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Điều khoản thi hành.

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai điều chỉnh 54 điều trong Luật Đất đai. Nghị định gồm 10 chương, 112 điều. Các chương gồm: Quy định chung; Tổ chức dịch vụ công về đất đai; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thu hồi đất, trưng dụng đất; Phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Chế độ sử dụng đất; Theo dõi và đánh giá việc quản lý, sử dụng đất đai, kiểm tra chuyên ngành đất đai; Giải quyết tranh chấp đất đai, hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai; Điều khoản thi hành.

Nghị định Quy định về giá đất quy định về phương pháp định giá đất quy định tại Điều 158, xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất quy định tại Điều 159; định giá đất cụ thể quy định tại Điều 160; điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất quy định tại điểm b khoản 3 Điều 162, áp dụng phương pháp định giá đất của các trường hợp chuyển tiếp quy định tại khoản 2 Điều 257 Luật Đất đai. Nghị định có 5 chương, 37 điều. Các chương gồm: Quy định chung; Phương pháp định giá đất; Bảng giá đất; Định giá đất cụ thể; Điều khoản thi hành


Lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị.

Tại cuộc họp, các đại biểu khẳng định ý nghĩa quan trọng, sự cần thiết của việc ban hành các nghị định này, đồng thời thảo luận, kiến nghị bổ sung, thống nhất các nội dung được đề cập trong nghị định. Việc xây dựng 3 nghị định nêu trên là những nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến nhiều đối tượng, nhất là người dân và doanh nghiệp. Việc ban hành các nghị định bảo đảm sự phù hợp, đồng bộ và thống nhất giữa pháp luật về đất đai và các quy định của pháp luật khác có liên quan, bảo đảm kế thừa, ổn định, phát triển của hệ thống pháp luật đất đai, sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp với thực tiễn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Tài nguyên - Môi trường rà soát, nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp đầy đủ những ý kiến thảo luận của các đại biểu tại hội nghị; chỉnh sửa bảo đảm chi tiết, đầy đủ, đồng bộ và thống nhất với Luật Đất đai năm 2024, cũng như hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; đồng thời bảo đảm tính kế thừa, ổn định, phát triển hệ thống pháp luật về đất đai; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương để hoàn thiện nghị định trình Chính phủ.

Tin: Theo Báo Tuyên Quang
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục