Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang 20 năm xây dựng và phát triển

Sáng ngày 08/6/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tổ chức gặp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập (08/6/2004 - 08/6/2024).
Video không hợp lệ


Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố và các thế hệ lãnh đạo, công chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang qua các thời kỳ.

Cách đây tròn 20 năm, ngày 08/6/2004, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất Sở Địa chính và các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên nước thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tài nguyên khoáng sản thuộc Sở Công nghiệp - Thủ công nghiệp; môi trường thuộc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Với chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đã đoàn kết, thống nhất vượt qua những khó khăn, thách thức, cùng các địa phương, các ngành chức năng, cơ quan liên quan và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, góp phần quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của tỉnh.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức đo đạc lập bản đồ, hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính được 43/138 xã, phường trên địa bàn tỉnh; tham mưu phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, định giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng đối tượng, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Đến nay đã tham mưu thu hồi, giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho trên 1.300 dự án với diện tích trên 80.000 ha; cấp được 540.959 giấy chứng nhận với diện tích 263.750,11 ha (đạt 94,10% diện tích cần cấp). Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, giảm thiểu rủi ro, nguy cơ thất thoát tài nguyên, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động khoáng sản. Công tác bảo vệ môi trường đạt được nhiều kết quả tích cực; các vụ việc, thông tin tình trạng ô nhiễm môi trường được xử lý nhanh chóng và kịp thời, tạo được sự đồng thuận và ủng hộ của người dân. Đã đưa ra khỏi danh sách gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 7/7 cơ sở; xoá bỏ 175/175 (đạt 100%) lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt 100%; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 100%. Công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên nước dần đi vào nền nếp. Công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp. Tính công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động quản lý Nhà nước được nâng lên; kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ của dự án. Tính riêng trong giai đoạn thực hiện Luật Đất đai năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã thu hồi 1.839 ha đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để thực hiện 572 công trình, dự án vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tich Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận, biểu dương kết quả ngành Tài nguyên và Môi trường của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.  Đồng chí chỉ rõ bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành Tài nguyên và Môi trường của tỉnh cũng còn một số tồn tại, hạn chế là những điểm nghẽn, nút thắt cần phải tháo gỡ để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đó là giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp có việc còn chậm. Công tác đo đạc địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai còn 95/138 xã, phường chưa được thực hiện. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản có lúc chưa được chặt chẽ, có việc chưa được phát hiện xử lý kịp thời. Việc tham mưu giải quyết các thủ tục liên quan đến cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có việc chưa kịp thời, đặc biệt là đất đắp cho các công trình trọng điểm của tỉnh…

Để phát huy hơn nữa hiệu quả các nguồn lực tài nguyên góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII: “Đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc”, đồng chí đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, chủ động tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt, có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. Chủ động tích cực tham mưu các cơ chế, chính sách nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực tài nguyên để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội theo hướng bền vững. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.


Đại biểu dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đảm bảo tinh gọn, hiệu lực hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trách nhiệm, chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn cao, tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành; không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, quan liêu, thiếu trách nhiệm gây phiền hà cho nhân dân, doanh nghiệp và vi phạm pháp luật trong thi hành nhiệm vụ. Tham mưu cho tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là dự án trọng điểm của tỉnh; tham mưu thực hiện hoàn thành Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Tuyên Quang.Đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành Tài nguyên và Môi trường. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về Tài nguyên và Môi trường cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng, bảo vệ tài nguyên và môi trường. Làm tốt công tác tiếp công dân, quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về các lĩnh vực thuộc trách nhiệm tham mưu quản lý của ngành.

Đồng chí cũng bày tỏ sự tin tưởng với truyền thống 20 năm xây dựng và phát triển, với sức trẻ của “Tuổi 20”, tập thể lãnh đạo Sở cùng các công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trí tuệ để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

NT
Ảnh: Thanh Phúc
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục