Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Ngày 11/01/2022, Đảng ủy, Cơ quan Văn phòng, Công đoàn Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Video không hợp lệ

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 của Đảng ủy, Cơ quan, Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; thông báo kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động năm 2021; báo cáo công khai tài chính cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2021.

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là nhiều yếu tố bất lợi do đại dịch COVID-19 nhưng Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, các Ban HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo và quyết liệt đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.


Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn,Chủ tịch HĐND tỉnh đã nêu những kết quả nổi bật mà Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Công đoàn, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã đạt được trọng năm 2021 như: Tham gia hiệu quả vào việc chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chuẩn bị tốt nhân sự lãnh đạo chủ chốt HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban và Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh khóa XIX. Hoàn thành việc sáp nhập Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND tỉnh, thành Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; kiện toàn lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các phòng chuyên môn, ban hành quy chế làm việc, quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn đảm bảo theo quy định của pháp luật. Tổ chức thành công 06 kỳ họp (kỳ họp thứ 12 và 02 kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVIII; kỳ họp thứ nhất, thứ 2, thứ 3 HĐND tỉnh khóa XIX), thông qua 77 nghị quyết, trong đó có những nghị quyết rất quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo, đồng thời tác động trực tiếp đến đông đảo nhân dân. Hoàn thành xuất sắc chương trình giám sát ngay sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy của nhiệm kỳ mới. Tổ chức phiên giải trình chất lượng từ phương pháp, cách thức tiến hành cho đến kết quả đạt được. Xây dựng ban hành các quy chế, quy định bảo đảm hoạt động của HĐND tỉnh. Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho trên 400 đại biểu HĐND các cấp. Tổ chức công đoàn hoạt động tốt tham gia đầy đủ các cuộc thi và đạt giải cao, tổ chức các phong trào thi đua; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan; tổ chức thực hiện tốt Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy, tham gia các hoạt động với Nhân dân tại cơ sở mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Lần đầu tiên tổ chức gặp mặt nữ đại biểu HĐND tỉnh đầu nhiệm kỳ. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND tỉnh; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Tổ chức tốt việc thực hiện tiếp công dân, tiếp nhận, và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Văn phòng luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND, đoàn ĐBQH tỉnh.


Các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Đồng chí ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, cơ quan và Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã đạt được và cũng chỉ ra một số hạn chế cần được kịp thời khắc phục như: Sự phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban của Hội đồng nhân dân và các cơ quan liên quan có việc chưa chặt chẽ, kịp thời. Tính chuyên nghiệp trong công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng có việc chưa đáp ứng với yêu cầu; chất lượng tham mưu của Văn phòng trong thẩm tra một số báo cáo, dự thảo nghị quyết còn hạn chế. Một số hoạt động của công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân còn chưa thường xuyên, sôi nổi…

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2022 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen; dịch bệnh COVID-19 có thể phức tạp, nguy hiểm hơn với sự xuất hiện của các biến chủng mới. Đồng chí đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Công đoàn, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, thực hiện toàn diện, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Thực hiện tốt phương châm hành động cho năm 2022 của Chính phủ là: “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm hành động của cơ quan là: “Kỷ cương, trách nhiệm, chuyên nghiệp, hiệu quả”; mỗi cá nhân phải chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, để đạt được kết quả cao hơn trong năm 2022. Thực hiệc các giải pháp đổi mới, nâng cao Nâng cao chất lượng thẩm tra, giám sát, thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của HĐND tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cash Hồ Chí Minh. Tổ chức Công đoàn tiếp tục làm tốt hơn nữa việc chăm lo đời sống của cán bộ, công chức, người lao động. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao tính chuyên nghiệp; tiếp tục chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng các hoạt động tham mưu, phục vụ. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và chuẩn bị các điều kiện cần thiết bảo đảm kế hoạch ứng phó với các tình huống (nếu có) trong phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan.

NHL
Ảnh: Thanh Phúc
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục