Kiểm tra, giám sát: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Ngày 11-1, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy, thảnh ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Ngay từ đầu năm 2021, công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, với tinh thần quyết liệt “không dừng, không nghỉ”, “không chùng xuống”, góp phần khẳng định trách nhiệm và quyết tâm cao trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định thành lập 10 đoàn kiểm tra do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng làm trưởng đoàn kiểm tra đối với 20 tổ chức đảng; cấp ủy các cấp kiểm tra 51.600 tổ chức và 272.512 đảng viên (tăng 26% tổ chức đảng, 12,9% đảng viên so với năm 2020).

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả ở các cấp. Trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động tham mưu, giúp cấp ủy rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đảm bảo khoa học, đồng bộ, thống nhất và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 3.005 tổ chức đảng và 8.982 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 1.575 tổ chức đảng và 6.695 đảng viên có vi phạm.

Tại Tuyên Quang, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ động làm tốt công tác tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ, trọng tâm là xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tham mưu xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên, Trong năm 2021, đã tham mưu cho cấp ủy tỉnh thực hiện 3 cuộc kiểm tra, 8 cuộc giám sát; công tác phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng với công tác kiểm tra, thanh tra của các cơ quan hành chính giám sát của các cơ quan dân cử, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng chặt chẽ, từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, kiểm tra phải đi đôi với việc xử lý kịp thời, nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đồng chí đề nghị, ủy ban kiểm tra các cấp năm 2022 tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát để mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên đều thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương của Đảng, giám sát để phát hiện các vi phạm, phòng ngừa từ sớm, từ xa. Hoàn thiện cơ chế kiểm tra giám sát với quyền lực của người có chức, có quyền đồng thời khuyến khích bảo vệ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm vì mục tiêu chung. Cùng với đó, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức xã hội, truyền thông trong việc giám sát công tác kiểm tra, xây dựng đội ngũ cán bộ để công tác kiểm tra, giám sát trở thành “nòng cốt” trong công tác xây dựng Đảng

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục