Giao ban công tác báo chí, xuất bản tháng 5

Ngày 27-5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản tháng 5-2022. Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị

Hội nghị được nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo chuyên đề Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025; lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo chuyên đề Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025.

Tháng 5-2022, các cơ quan báo chí bám sát lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ động tuyên truyền, phản ánh kịp thời, toàn diện các sự kiện thời sự, chính trị nổi bật, các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, hoạt động của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Các đại biểu đã phân tích, đánh giá kết quả nổi bật đạt được ở từng cơ quan, đơn vị để làm rõ hơn kết quả chung công tác báo chí, tuyên truyền của tỉnh trong tháng 5; đề xuất, bổ sung những nội dung cần quan tâm định hướng tuyên truyền tháng 6.

Phát biểu kết luận hội nghị, định hướng tuyên truyền tháng 6 và những tháng tiếp theo, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thị Bích Huệ đề nghị các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; việc thực hiện các dự án, chương trình trọng điểm trên địa tỉnh; kịp thời thông tin các sự kiện, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Trong đó, đồng chí nhấn mạnh, các cơ quan báo chí cần tập trung thông tin có trọng tâm Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, đặc biệt là những nội dung sát thực gắn với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tác động lớn đến đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh để cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm được.

Báo chí tiếp tục thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là việc tự soi tự sửa, trách nhiệm gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng chí đề nghị cần tăng cường tuyên truyền về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững”; tuyên truyền nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư; tập trung tuyên truyền về các Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo, Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 để người dân nắm rõ các cơ chế, chính sách, đối tượng hưởng nhằm tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời.

Các cơ quan báo chí cũng cần tập trung tuyên truyền các sự kiện, hoạt động diễn ra trong tháng như: công tác lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2022; thông tin tuyên truyền về Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027; tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng; tuyên truyền những đóng góp của các tổ chức tôn giáo, đồng bào giáo dân trong hoạt động thiện nguyện nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết trong xã hội.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong quá trình tuyên truyền, các cơ quan báo chí cần phát hiện vấn đề mới, tích cực tuyên truyền, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, xã hội; làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để phản ánh, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, lan tỏa thông tin tích cực.

Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục