Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 của Đoàn ĐBQH tỉnh: Tiếp tục đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát

Năm 2023, Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động của Đoàn, hoạt động giám sát và công tác tiếp xúc cử tri; quan tâm nắm bắt tình hình thực tiễn, mang hơi thở cuộc sống của cử tri và địa phương đến diễn đàn Quốc hội; nâng cao chất lượng công tác góp ý xây dựng pháp luật; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giám sát theo các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giám sát chuyên đề của Đoàn.

Tin cùng chuyên mục