Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ngày 10/12/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang như sau:

Tin cùng chuyên mục