Chính sách hỗ trợ người mắc bệnh Suy thận mạn tính phải chạy thận nhân tạo chu kỳ, bệnh Tan máu bẩm sinh (Thalassaemia) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ngày 10/12/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND về quy định chính sách hỗ trợ người mắc bệnh Suy thận mạn tính phải chạy thận nhân tạo chu kỳ, bệnh Tan máu bẩm sinh (Thalassaemia) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với phạm vi, đối tượng, mức hỗ trợ, nội dung hỗ trợ như sau:

Tin cùng chuyên mục