Hướng dẫn đối với liều tiêm bổ sung và liều tiêm nhắc lại vaccine phòng Covid-19

Bộ Y tế có Công văn số 10722/BYT-DP về việc tiêm vaccine phòng Covid-19 liều cơ bản và nhắc lại. Theo đó, liều cơ bản là liều vaccine tiêm theo liệu trình quy định của nhà sản xuất. Việt Nam đang tiêm chủ yếu là các loại vaccine liệu trình hai liều (thường gọi là mũi một, mũi hai), mỗi liều tiêm cách nhau 3-6 tuần tùy theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Liều bổ sung là liều tiêm sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ 28 ngày đến 3 tháng. Liều nhắc lại, còn gọi là liều tăng cường, tiêm ít nhất 3 tháng (trước đây trong Công văn số 10225/BYT-DP là 6 tháng) sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.

Tin cùng chuyên mục