Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025

Tin cùng chuyên mục