Covid-19 ảnh hưởng đến nhiều ngành kinh tế

Theo Báo báo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm do Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và đầu tư) vừa công bố, nhiều ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg dẫn đến kết quả đạt được tương đối hạn chế...

Tin cùng chuyên mục