Thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX

Dự họp có đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.


Đại biểu dự cuộc họp thẩm tra.

Trước và sau kỳ họp thứ  tư HĐND tỉnh khóa XIX, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại 55 điểm thuộc trung tâm các xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố. Cử tri trong tỉnh đã có 118 kiến nghị thuộc các lĩnh vực: Sản xuất nông, lâm nghiệp (13 kiến nghị); đầu tư xây dựng cơ bản, giao thông, thủy lợi, điện (64 kiến nghị); quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường (17 kiến nghị), Văn hóa - Xã hội, giáo dục, y tế (22 kiến nghị); chế độ, chính sách, nội vụ (02 kiến nghị).

Tại cuộc họp, qua nghiên cứu báo cáo của UBND tỉnh và nghe báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, các đại biểu đã đánh giá cao việc UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố tiếp thu, giải quyết và trả lời đầy đủ 118/118 kiến nghị của cử tri đạt tỷ lệ 100%. Cơ bản các kiến nghị có đủ cơ sở, điều kiện giải quyết đã được giải quyết, trả lời; các kiến nghị do nguyên nhân khách quan chưa thể giải quyết như: Nâng cấp đường giao thông (quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện), mở rộng vùng phủ sóng điện thoại di động,... đều được tiếp thu, trả lời rõ nguyên nhân chưa có nguồn lực thực hiện. Tuy nhiên, còn một số kiến nghị của cử tri có cơ sở để giải quyết nhưng chưa được giải quyết triệt để, thỏa đáng; một số kiến nghị trong báo cáo phân loại đã giải quyết xong nhưng trên thực tế chưa được thực hiện xong,… Đồng thời các đại biểu cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị được giao giải quyết kiến nghị của cử tri cần phải khảo sát thực tế các vấn đề mà cử tri kiến nghị để có giải pháp giải quyết hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết đúng quy định. Đối với những kiến nghị chưa giải quyết được do yếu tố khách quan, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan trả lời ngay tại hội nghị tiếp xúc cử tri để cử tri được rõ, tránh việc cử tri kiến nghị nhiều lần.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kết luận: Cơ bản thống nhất với báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo sở, ngành và UBND huyện, thành phố nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của cử tri để đảm bảo việc giải quyết kiến nghị của cử tri kịp thời, hiệu quả trong thời gian tới. Giao Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh xây dựng báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh, trình kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh theo quy định./.

Phòng Dân nguyện - Thông tin và Tuyên truyền

Tin cùng chuyên mục