Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ năm

Sáng ngày 03/12/2022, Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
Video không hợp lệ

Dự họp có đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.


Các đại biểu dự họp.

Phiên họp thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023; Kế hoạch đầu tư và xây dựng vốn ngân sách địa phương năm 2023; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km14 QL2 Tuyên Quang - Hà Giang; Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) - đoạn qua tỉnh Tuyên Quang; Quy định về tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo cơ chế đặc thù cho từng giai đoạn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quy định mức hỗ trợ cụ thể từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách  Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.


Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự họp.

Tại hội nghị thẩm tra, các đại biểu đã thảo luận về các căn cứ pháp lý ban hành nghị quyết, điều kiện bảo đảm thực hiện nghị quyết; tính khả thi của các chính sách trong một số Nghị quyết, nội dung các dự thảo Nghị quyết. Các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã đưa ra các ý kiến phát biểu thẳng thắn, có tính phản biện cao đề nghị đại diện lãnh đạo các cơ quan soạn thảo giải trình, làm rõ các ý kiến của các đại biểu, số liệu trong công tác quản lý tài chính ở địa phương phải được đối chiếu giữa các cơ quan chuyên môn, phù hợp với tình hình chung của tỉnh và định hướng của Trung ương theo quy định hiện hành; kế hoạch đầu tư và xây dựng vốn ngân sách địa phương cần được rà soát kỹ lưỡng, ưu tiên đầu tư các công trình cấp thiết theo từng địa phương; đồng thời cần đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, thực hiện các chính sách để Nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, góp phần phát triển kinh tế của tỉnh trong bối cảnh tình hình mới có diễn biến phức tạp của thị trường. Các ý kiến phát biểu của các đại biểu đã được các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc tiếp thu, giải trình làm rõ ngay tại hội nghị.

Kết luận các nội dung thẩm tra, đồng chí Nguyễn Văn Lợi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp, kịp thời rà soát, tổng hợp, bổ sung, chỉnh sửa, thống nhất về số liệu cũng như kỹ thuật trình bày văn bản; các cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện các dự thảo nghị quyết đảm bảo đầy đủ căn cứ pháp lý; đúng thẩm quyền, chặt chẽ về nội dung; phù hợp với thực tiễn tại địa phương để trình tại kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX đúng thời gian theo luật định

Ngọc Duy
Ảnh: Ngọc Hưng
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục