Phát biểu khai mạc Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX của đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung.

Kính thưa đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang!

Kính thưa các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu Quốc hội; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu khách quý!

Hôm nay,  Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp kỳ chuyên đề lần thứ ba. Thay mặt Chủ toạ kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Chẩu Văn Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp. Kính chúc các đồng chí đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp!

Nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác quản lý Nhà nước và chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, tại kỳ họp chuyên đề này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, thông qua 03 nghị quyết gồm: Nghị quyết về bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang; nghị quyết về quy định đối tượng người lao động có quan hệ lao động, ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 được hỗ trợ tiền thuê nhà, áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Việc Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua các nghị quyết nên trên là cần thiết và đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung thảo luận, làm rõ sự cần thiết, căn cứ pháp lý, sự tác động của các nghị quyết, đồng thời quan tâm các biện pháp bảo đảm triển khai thực hiện các nghị quyết chặt chẽ, đúng quy định pháp luật hiện hành.

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành bầu bổ sung 02 Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 để bảo đảm cơ cấu thành phần thành viên Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Thay mặt Chủ toạ kỳ họp, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, nghiên cứu kỹ các tài liệu, tham gia đóng góp ý kiến làm cơ sở để Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Tin cùng chuyên mục