Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX thành công tốt đẹp

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019.
Video không hợp lệ

Sáng ngày 16/9/2022, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ ba. Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh dự và chỉ đạo kỳ họp.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự kỳ họp.

Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX; đại diện lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương; lãnh đạo HĐND, UBND, các Ban của HĐND huyện, thành phố; các cơ quan báo chí, truyền hình Trung ương và địa phương.


Chủ tọa điều hành kỳ họp.

 Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp chuyên đề lần này nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác quản lý Nhà nước và chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Quá trình xây dựng các dự thảo nghị quyết thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định, được cơ quan chức năng thẩm định, các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được UBND tỉnh cùng cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện trên tinh thần đảm bảo đúng quy định, tuân thủ pháp luật, đồng bộ, chặt chẽ. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, nghiên cứu kỹ các tài liệu, tập trung thảo luận, làm rõ sự cần thiết, căn cứ pháp lý, sự tác động của các nghị quyết, đồng thời quan tâm các biện pháp bảo đảm triển khai thực hiện các nghị quyết chặt chẽ, đúng quy định pháp luật hiện hành, tham gia đóng góp ý kiến làm cơ sở để HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, trí tuệ, phát huy dân chủ, theo đề nghị của Chủ tọa kỳ họp các dự thảo nghị quyết đã được lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh báo cáo làm rõ thêm làm căn cứ cho đại biểu biểu quyết thông qua.

Đối với dự thảo Nghị quyết quy định đối tượng người lao động có quan hệ lao động, ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2022 đến ngày 30/6/2022 được hỗ trợ tiền thuê nhà, áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đại biểu Vũ Thị Giang, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã làm rõ thêm về đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, phương thức chi trả cho đối tượng người lao động được hỗ trợ theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, đại biểu Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã báo cáo làm rõ thêm về các nội dung điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết, đó là tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư.

Với 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại kỳ họp nhất trí, tán thành, trong thời gian 1/2 ngày, kỳ họp đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, thông qua 03 dự thảo nghị quyết nhằm phát triển kinh tế- xã hội, chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh cụ thể: (1) Nghị quyết Quy định đối tượng người lao động có quan hệ lao động, ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2022 đến ngày 30/6/2022 được hỗ trợ tiền thuê nhà, áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Đối tượng được hỗ trợ gồm:

+ Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngoài các khu công nghiệp được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 4 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng (tối đa 03 tháng).

+ Người lao động quay trở lại thị trường lao động: Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh ngoài các khu công nghiệp được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg. Mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng (tối đa 03 tháng).

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp chậm nhất đến hết ngày 15/10/2022. Phương thức chi trả một lần.

(2) Đối với nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang: Điều chỉnh tổng mức đầu tư thành 1.796.705 triệu đồng (tăng 526.705 triệu đồng); điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Giai đoạn 1 (năm 2021-2025): 1.270.000,0 triệu đồng; Giai đoạn 2 (năm 2026): 526.705,0 triệu đồng; Điều chỉnh thời gian thực hiện, tiến độ thực hiện dự án, phân kỳ đầu tư: Năm 2021-2026, trong đó: Giai đoạn 1 (năm 2021-2025), giai đoạn 2 (năm 2026).

(3) Nghị quyết bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030:

- Bổ sung vào quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản 09 khu vực có khoáng sản:

+ Bổ sung vào quy hoạch thăm dò khoáng sản 02 mỏ: Mỏ đất san lấp xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang diện tích 48,1 ha; Mỏ kaolin-felspat Đồng Giản, xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn diện tích 12,48 ha.

+ Bổ sung vào quy hoạch khai thác khoáng sản: 2 mỏ trên và 07 khu vực bãi thải quặng ba rít thuộc xã Thái Bình, Công Đa, huyện Yên Sơn.

- Bổ sung khu vực khoáng sản không đấu giá quyền khai thác 07 khu vực bãi thải quặng ba rít thuộc xã Thái Bình, Công Đa huyện Yên Sơn.

- Bổ sung khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Mỏ đất san lấp xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang diện tích 48,1 ha; Mỏ kaolin-felspat Đồng Giản, xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn diện tích 12,48 ha.


Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí được bầu Ủy viên UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu đồng chí Phạm Quốc Chương, Giám đốc Sở Xây dựng và đồng chí Vũ Thị Minh Hạnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ làm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện các nghị quyết đảm bảo các trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành. Các vị đại biểu HĐND tỉnh bằng các hình thức phù hợp thông tin đến cử tri kết quả của kỳ họp, các nghị quyết đã được thông qua, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Thay mặt Chủ toạ kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh chúc các đồng chí mới được bầu làm Ủy viên UBND tỉnh tiếp tục nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao./.

Hương Lan
Ảnh: Ngọc Hưng
Video: baotuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục