Phát biểu của đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên bế mạc Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung.

Kính thưa đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh!

Kính thưa các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu Quốc hội; thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tích cực, trách nhiệm cao, kỳ họp chuyên đề lần thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, trên cơ sở xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hoá - Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh đã dân chủ thảo luận, thống nhất thông qua 03 nghị quyết.

Thứ nhất, Nghị quyết bổ sung khu vực khoáng sản vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc công tác quản lý quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch quản lý chặt chẽ việc khai thác, sử dụng khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang với tổng mức đầu tư được điều chỉnh lên 1.796.705 triệu đồng. Việc tăng tổng mức đầu tư do thay đổi địa điểm xây dựng; giá cả nguyên nhiên liệu, vật liệu tăng; thay đổi định mức về suất đầu tư theo Quyết định số 610/QĐ-BXD ngày 13/7/2022 của Bộ Xây dựng về công suất đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021. Đây là dự án quan trọng của tỉnh nhằm nâng cao năng lực và chất lượng công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho Nhân dân. Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang trở thành bệnh viện tuyến cuối của khu vực Đông Bắc, đảm bảo chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, đáp ứng theo mục tiêu Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện điều chỉnh dự án đảm bảo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, sử dụng hiệu quả và huy động nguồn lực đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ, chất lượng, sớm hoàn thành để công trình phát huy hiệu quả. Uỷ ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đặc biệt là các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Tuyên Quang cùng phối hợp đồng hành để thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để dự án sớm được triển khai thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ để phát huy hiệu quả của công trình.

Nghị quyết quy định đối tượng người lao động có quan hệ lao động, ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 được hỗ trợ tiền thuê nhà, áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đây là những đối tượng ngoài Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ được hỗ trợ từ ngân sách địa phương, tạo cơ sở pháp lý để các đối tượng người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh được hưởng các chính sách hỗ trợ theo đúng quy định của Nhà nước, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giảm bớt khó khăn cho người lao động chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương thẩm định các hồ sơ đủ điều kiện, phê duyệt danh sách và tổ chức chi trả đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp, Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện các nghị quyết đảm bảo các trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bằng các hình thức phù hợp thông tin đến cử tri kết quả của kỳ họp, các nghị quyết đã được thông qua giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã bầu đồng chí Phạm Quốc Chương, Giám đốc Sở Xây dựng và đồng chí Vũ Thị Minh Hạnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ làm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu tín nhiệm rất cao. Thay mặt Chủ toạ kỳ họp, chúc các đồng chí tiếp tục nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba được tổ chức sau kỳ họp chuyên đề lần thứ hai đúng 01 tháng. Trong khoảng thời gian đó, cùng với bảo đảm các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức thành công Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022. Đây là sự kiện văn hoá, chính trị quan trọng với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc, thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các đoàn đại biểu Trung ương và các tỉnh bạn cùng đông đảo Nhân dân trong và ngoài tỉnh, có sức lan toả mạnh mẽ để lại ấn tượng tốt đẹp với du khách trong và ngoài nước; đồng thời tiếp tục tôn vinh, quảng bá về văn hoá, con người Tuyên Quang và du lịch Tuyên Quang. Trên cơ sở đó góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh, tạo bước phát triển mới cho du lịch Tuyên Quang theo hướng thân thiện, an toàn, đa đạng, hấp dẫn, nâng cao thu nhập và hưởng thụ văn hoá cho Nhân dân.

Cũng trong một tháng qua, Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt hoạt động; quan tâm giám sát thường xuyên việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; giám sát, khảo sát, tổ chức thực hiện phiên giải trình với nhiều nội dung quan trọng như: Công tác đo đạc bản đồ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho cá nhân, hộ gia đình; việc thực hiện dự án đầu tư ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước; công tác chuẩn bị năm học 2022-2023; việc chi trả phụ cấp cho người tham gia phòng, chống dịch Covid - 19; việc thực hiện công tác huấn luyện dân quân tự vệ; việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước của các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh rất mong các vị đại biểu đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nâng cao trách nhiệm và tinh thần giám sát thường xuyên để phát hiện các vấn đề nổi cộm, bức xúc, các vấn đề Nhân dân quan tâm ở cơ sở để từ đó đề xuất các giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp!

Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba đã hoàn thành có chất lượng theo chương trình đề ra. Thành công của kỳ họp chuyên đề lần thứ ba tiếp tục khẳng định Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh để cập nhật chính sách pháp luật mới, thực tiễn của tỉnh để kịp thời xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các nghị quyết, biện pháp bảo đảm đáp ứng nhanh nhất yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh.

Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến dự và chỉ đạo kỳ họp, các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ; các vị đại biểu, khách quý dự kỳ họp; cảm ơn sự phối hợp của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan, tinh thần nỗ lực và trách nhiệm của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan phục vụ, các cơ quan báo chí đã góp phần vào thành công của kỳ họp.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp Chuyên đề lần thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX.

Trân trọng cảm ơn!

Tin cùng chuyên mục