Phát biểu của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn tại phiên bế mạc kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX


Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn. Ảnh Thanh Phúc.

Kính thưa: Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Kính thưa: Chủ tọa kỳ họp.

Kính thưa: Các vị Đại biểu Quốc hội.

Kính thưa: Các vị Đại biểu HĐND tỉnh.

Kính thưa: Các vị Đại biểu tham dự kỳ họp.

Kính thưa: Cử tri toàn tỉnh!

Tại Phiên khai mạc kỳ họp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình bày các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; Báo cáo tình hình thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh đã được các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra, được các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận. Qua các báo cáo giám sát, thẩm tra của Thường trực Hội đồng đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và qua thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Hầu hết các ý kiến thống nhất với nội dung các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh trình; ghi nhận và đánh giá cao những kết quả quan trọng, toàn diện trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời cũng phân tích những hạn chế, bất cập, khó khăn, thách thức từ đó đóng góp, gợi ý nhiều giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện.

Tại Phiên thảo luận, đã có 04 Lãnh đạo Sở, ngành làm rõ thêm một số nội dung mà các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm.

Như các đại biểu đã biết, cùng với các tỉnh, thành phố trong cả nước, 6 tháng đầu năm 2023 Tuyên Quang cũng đang phải chịu tác động bởi những khó khăn chung của nền kinh tế, ảnh hưởng đến nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng các cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp trong toàn tỉnh đã khắc phục mọi khó khăn; không ngừng đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân.

Có được những kết quả này là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự chủ động, tích cực đổi mới tư duy, phương pháp điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự giám sát, đồng hành của Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, sự nỗ lực của của các sở, ban, ngành, địa phương; sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp.

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri toàn tỉnh đã ủng hộ, sẻ chia, đồng hành cùng Ủy ban nhân dân tỉnh suốt thời gian qua; cảm ơn các cơ quan tư pháp, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã luôn chung sức, đồng hành với Ủy ban nhân dân tỉnh vượt qua những khó khăn, thách thức.

Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xin lắng nghe, tiếp thu và tiếp tục bám sát các mục tiêu theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh để cụ thể hóa và chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, các địa phương căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động, kịp thời thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp trong các lĩnh vực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, vượt qua thách thức, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu kế hoạch năm 2023.

Với trách nhiệm là người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi phát biểu làm rõ thêm một số nội dung sau:

Một là, Tập trung triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu giai đoạn 2021-2025; Quy hoạch sử dụng đất các huyện, thành phố. Đây là những nội dung quan trọng, có tính định hướng phát triển dài hạn, liên quan đến quy hoạch các ngành, lĩnh vực và các phương án phát triển của tỉnh.

Vừa qua, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trong Quy hoạch tỉnh, như: lập các quy hoạch xây dựng vùng huyện: Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hoá, Na Hang, Lâm Bình; lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Hàm Yên; điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang; đề xuất triển khai các Dự án giao thông mang tính chất kết nối liên tỉnh, liên vùng: Đường kết nối huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang - huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; đường từ thành phố Tuyên Quang đi xã Tam Đa, huyện Sơn Dương kết nối với huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc;,...; Trình Bộ Công Thương bổ sung 04 dự án thủy điện vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), bao gồm: Mở rộng 01 tổ máy Nhà máy thủy điện Tuyên Quang công suất 120MW, Thủy điện Sông Lô 9 công suất 90MW, Thủy điện Phú Bình công suất 10,5 MW, Thủy điện Nậm Vàng 1 công suất 10MW và 01 dự án điện sinh khối (Điện sinh khối Tuyên Quang công suất 100MW), (Quyết định  số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ); lập Quy hoạch khu công nghiệp Nhữ Khê - Đội Cấn (Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 25/4/2023); tổ chức làm việc với Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) về kế hoạch triển khai Dự án Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang mở rộng.

Hai là, Tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả các Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Hoàn thiện Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Sản xuất nông, lâm nghiệp: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách, đề án về phát triển nông, lâm nghiệp. Tổ chức sản xuất vụ mùa, vụ đông đạt kết quả, phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2023. Tập trung thực hiện trồng rừng theo chỉ tiêu kế hoạch được giao; cung ứng kịp thời, bảo đảm chất lượng cây giống lâm nghiệp chất lượng cao được hỗ trợ và tăng cường kiểm tra, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng trong quý III năm 2023. Hoàn thiện “Đề án xây dựng Tuyên Quang trở thành Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất và chế biến gỗ” để trong tháng 11/2023 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thực hiện tốt biện pháp về phòng cháy chữa cháy rừng, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, thực hiện phương châm "4 tại chỗ" trong công tác chữa cháy rừng; củng cố các chốt, trạm, bố trí lực lượng làm tốt công tác bảo vệ tài nguyên rừng.

Về bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, khu rừng đặc dụng: Thực hiện Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 1202/UBND-ĐTXD ngày 28/3/2023 chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện công tác bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, theo đó: Các đối tượng thực hiện Di chuyển xen ghép: Huy động các nguồn vốn do cấp huyện quản lý để hỗ trợ (mức hỗ trợ là 30 triệu đồng/hộ); Di chuyển tại chỗ: Vận động sự đóng góp của cộng đồng dân cư, các thành phần kinh tế trên địa bàn, các tổ chức đoàn thể, dòng họ để hỗ trợ nâng cấp nhà ở cho các hộ. Trước tình hình diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, khó lường, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho các hộ dân trong vùng thiên tai nguy hiểm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác bố trí ổn định dân cư theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời, tham mưu đề xuất xây dựng chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023-2030, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước (Văn bản số 2037/UBND-ĐTXD ngày 18/5/2023 và Văn bản số 2961/UBND-ĐTXD ngày 05/7/2023).

* Về sản xuất công nghiệp và thu hút đầu tư: Tiếp tục theo dõi sát hơn tiến độ thực hiện các dự án sản xuất công nghiệp, kịp thời giải quyết tháo gỡ, khó khăn nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là đối với các dự án đã được tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và đồng ý cho phép nghiên cứu khảo sát, lập dự án đầu tư. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Đoàn công tác của tỉnh đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Bắc Ninh về thu hút các dự án đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp; triển khai các dự án xây dựng nhà ở xã hội; thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; tổ chức 02 cuộc đối thoại với doanh nghiệp để nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo từng lĩnh vực, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố: Khẩn trương tháo gỡ hiệu quả các vướng mắc, rào cản, "điểm nghẽn" gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; nghiên cứu, rà soát, sửa đổi hoặc ban hành mới và công khai, minh bạch các quy định, chính sách liên quan tới doanh nghiệp. Triển khai thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31/3/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi và phát triển bền vững đến năm 2025.

* Về phát triển du lịch: Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng các phương án và giải pháp để tổ chức thực hiện, trong đó nổi bật là tổ chức thành công Chương trình Khai mạc năm du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2023 và trao“Giải thưởng phong cảnh thành phố Châu Á” năm 2022 cho “Công trình Quảng trường Nguyễn Tất Thành -  Tinh hoa của núi rừng” và Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế lần thứ II - năm 2023; thu hút đông đảo du khách trong nước và nước ngoài tham dự. Để tiếp tục khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của Tuyên Quang, trong thời gian tới, đề nghị các cấp, các ngành và các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 30/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển du lịch năm 2023, trong đó, đề ra mục tiêu năm 2023 đón trên 2,5 triệu lượt khách du lịch; tổng thu xã hội từ du lịch ước đạt 3.000 tỷ đồng; các huyện, thành phố tập trung thực hiện Đề án, kế hoạch xây dựng Làng văn hóa đặc trưng gắn với phát triển du lịch; xây dựng từ 01 đến 02 sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn, thu hút khách du lịch; triển khai các hoạt động, như: tham gia các hoạt động kết nối du lịch của vùng, của toàn quốc; đặc biệt chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức thành công Lễ hội Thành Tuyên năm 2023 gắn với Chương trình “Qua những miền di sản Việt Bắc”. Ngay sau đây, các huyện, thành phố cũng khẩn trương xác định các hoạt động hưởng ứng, tham gia Lễ hội với tinh thần nỗ lực cao nhất, bảo đảm sự thành công và thu hút nhiều khách du lịch đến với Tuyên Quang.

Ba là, Về giải ngân nguồn vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia: Vốn đầu tư năm 2023 của tỉnh lớn, tăng khoảng 1,15 lần so với năm 2022 (giá trị tăng khoảng 750.039 triệu đồng); tăng khoảng 2 lần so với năm 2021 (giá trị tăng khoảng 2.809.470 triệu đồng); trong đó tổng số vốn của 03 chương trình mục tiêu quốc gia lớn (bao gồm toàn bộ vốn của năm 2023 và hơn 90% vốn của năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023).

Ngay từ đầu năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc việc giải ngân vốn đầu tư công tại các dự án, qua đó đã kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, như: công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tài nguyên, khoáng sản, thủ tục đầu tư,...; chấn chỉnh một số chủ đầu tư, nhà thầu chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công. Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 21/02/2023; Ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 22/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; Phân công các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo theo dõi tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh tại Văn bản số 1218/UBND-ĐTXD ngày 29/3/2023. Đồng thời, ngày 05/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về nhiệm vụ và giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu Quốc gia để có những giải pháp hữu hiệu, phù hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu Quốc gia. Ủy ban nhân dân tỉnh đã điều chỉnh theo thẩm quyền 167,868 tỷ đồng vốn giao 2023 từ các dự án giải ngân chậm, sang các dự án thực hiện tốt hơn, cần bổ sung vốn; và trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp này tiếp tục điều chỉnh 9.656 tỷ đồng vốn năm 2023 và 117,945 tỷ đồng vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 giữa các dự án để thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Hiện nay việc thể chế các văn bản pháp lý để triển khai thực hiện đã cơ bản được hoàn thành đồng bộ từ trung ương đến địa phương theo Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, thực hiện Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 2764/UBND-TH ngày 27/6/2023 để chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 đạt 4% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố tập trung các giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình; trong đó ưu tiên lồng ghép các nguồn lực đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để nâng cao hiệu quả sử dụng và phát triển huy nguồn lực đầu tư cho khu vực miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; theo kết quả rà soát định kỳ cuối năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm từ 23,45% tương đương 50.033 hộ đầu năm xuống còn 18,9% tương đương 40.522 hộ (trong năm giảm 4,55%, kế hoạch giảm 3,48%), tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số trên tổng số hộ dân tộc thiểu số giảm từ 37,31% tương đương 40.703 hộ xuống còn 30,15% tương đương 33.137 hộ, giảm 7,2% (mục tiêu giảm 4%); đã có có 04 xã khu vực III hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; năm 2022 dự kiến có thêm 05 xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; phấn đấu hết năm 2025, toàn tỉnh sẽ có 25/50 xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn.  Như vậy, với các chỉ tiêu nêu trên, trong năm 2021 và 2022 tỉnh đã thực hiện hoàn thành chỉ tiêu theo  kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.


Toàn cảnh phiên bế mạc kỳ họp thứ sáu. Ảnh Đức Mạnh.

Để phấn đấu đến hết năm 2023, giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt kế hoạch đề ra; Chủ tịch, các Phó chủ tịch, các ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục tập trung cao độ kiểm tra, đôn đốc tiến độ các công trình dự án, đặc biệt các công trình trọng điểm, hoàn thành xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1); khởi công xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) đoạn qua tỉnh Tuyên Quang, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm,... các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, trong đó, giải ngân tối thiểu 90% kế hoạch vốn giao năm 2023. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, phân công, giao nhiệm vụ và gắn trách nhiệm cụ thể cho các cá nhân, tổ chức liên quan, bảo đảm đẩy nhanh tiến độ đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia

Bốn là, Về tài chính ngân sách: Dự báo trong 6 tháng cuối năm 2023, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng giảm thu của các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế (dự kiến giảm thu 211 tỷ đồng; trong đó: giảm 120 tỷ đồng do thực hiện chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường theo Nghị quyết số 30 ngày 31/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với xăng, đầu, mỡ nhờn ảnh hưởng trong năm 2023; giảm 52 tỷ đồng do giảm 2% thuế suất GTGT năm 2023 theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ; giảm 22 tỷ đồng do thực hiện mức thu lệ phí trước bạ theo Nghị định số 41/2023/NĐ-CP ngày 28/6/2023 của Chính phủ; giảm 17 tỷ đồng do giảm 30% tiền thuê đất năm 2022 theo Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ); cung cầu của thị trường bất động sản ảnh hưởng đến việc đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất thuê... Để phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo ngành Thuế và các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án phát triển nguồn thu và tăng cường quản lý ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 28/02/2023 về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị chuyên đề về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu thuế trên địa bàn; khai thác, quản lý hiệu quả, bao quát và phản ánh đầy đủ các nguồn thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác chống thất thu ngân sách; xử lý thu nợ, kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp không nộp thuế theo đúng quy định, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu thu nợ Tổng cục Thuế giao.

Năm là, Tài nguyên và Môi trường: Trong 6 tháng đầu năm 2023, rất nhiều văn bản của Chính phủ được ban hành có tính chất rất quan trọng trong lĩnh vực đất đai, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời chỉ đạo để tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh, như: Văn bản số 2192/UBND-KT ngày 27/5/2023 triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xác định giá đất; trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất,...; Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định ủy quyền giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định cụ thể một số nội dung tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và Thông báo số 59/TB-UBND ngày 05/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị gặp gỡ, trao đổi với tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Về lĩnh vực bảo vệ môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh đặc biệt quan tâm và chỉ đạo quyết liệt về vấn đề này, ban hành nhiều văn bản để tổ chức thực hiện: Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 22/10/2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 về việc Phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025”; Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 quy định giá dịch vụ và hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai thực hiên thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên địa bàn theo (được thực hiện từ ngày 01/01/2023); Văn bản số 2962/UBND-KT ngày 05/7/2023 về việc thực hiện quy định của pháp luật bảo vệ môi trường đối với các khu xử lý chất thải; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan đã kiểm tra thực tế và chỉ đạo tại xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn và xã Yên Phú, huyện Hàm Yên. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 5267/UBND-ĐTXD ngày 14/12/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung dự án Xử lý sự cố rò rỉ nước rỉ rác tại khu xử lý rác thải tại xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, theo đó: bổ sung 01 hồ điều hòa diện tích 3.000-5.000 m3; bổ sung đường vận chuyển rác vào hộc số 02; bổ sung hóa chất để xử lý nước tại hồ kỵ khí.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 03 nhà máy xử lý rác thải (xây dựng Nhà máy xử lý chất thải huyện Sơn Dương; Nhà máy xử lý rác thải tại xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn; Nhà máy xử lý rác thải Tâm Hà, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên). Các Dự án đã được UBND huyện phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng nhà máy; hiện tại đang triển khai các hồ sơ, thủ tục về đất đai và bảo vệ môi trường theo quy định.

Để công tác bảo vệ môi trường được thực hiện hiệu quả, đề nghị các cấp, các ngành và Nhân dân: Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân về phương pháp, cách thức phân loại rác thải tại nguồn; đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng phục vụ công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; giảm thiểu phát sinh chất thải và phân loại rác thải nhựa. Tập trung xây dựng đề án phân loại rác thải tại nguồn, cụ thể cho khu vực dân cư phân tán và khu vực đô thị gắn với hạ tầng thu gom, vận chuyển và xử lý đảm bảo hiệu quả về kinh tế và bảo vệ môi trường. Đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Nhà máy xử lý chất thải: Nhà máy xử lý rác thải tại xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn; Nhà máy xử lý rác thải tại xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương; Nhà máy xử lý rác thải tại xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên; phấn đấu đầu năm 2024, Nhà máy đi vào hoạt động.

Sáu là, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và chuyển đổi số. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại địa phương: 1.863 TTHC (trong đó: số TTHC cấp tỉnh là 1.498; số TTHC cấp huyện là 242; số TTHC cấp xã là 123). Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang tiếp tục được vận hành hiệu quả, là đầu mối tổ chức thực hiện tiếp nhận, hướng dẫn, phối hợp giải quyết và trả kết quả giải quyết 1.423 TTHC (trong đó: 448 dịch vụ công trực tuyến một phần, 975 dịch vụ công trực tuyến toàn trình) của 17 sở, ban, ngành và 03 cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh (Công an, Bảo hiểm xã hội, Thuế) tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức trong giải quyết TTHC; duy trì ngày làm việc thứ bảy hằng tuần đối với một số cơ quan, đơn vị có tần suất thực hiện TTHC lớn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức trong giải quyết TTHC.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua chuyển đổi số năm 2023 và Lễ ký kết Thoả thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2028 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Tổ chức khai trương Ngân hàng số (Agribank Digital) tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Tuyên Quang.

Tuy nhiên, Cải cách hành chính nhất là thủ tục hành chính còn chậm và chưa thật hiệu quả; một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa hành động quyết liệt để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, vẫn còn tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" ở địa phương, cơ sở. Trên cơ sở kết quả xếp hạng các chỉ số năm 2022, Cả 03 chỉ số (chỉ số cải cách hành chính (Parindex); chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (Sipas); chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) đều giảm điểm so với năm 2021 (Chỉ số cải cách hành chính (Parindex) của tỉnh năm 2022, tăng 02 bậc từ 34/63 lên vị trí 32/63 tỉnh, thành phố (giảm 1,23% số điểm). Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (Sipas) năm 2022, tăng 20 bậc từ 42/63 lên vị trí 22/63 tỉnh, thành phố (giảm 4,55% số điểm)). Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022 giảm 23 bậc từ 29/63 xuống 52/63 tỉnh, thành phố (giảm 1,9 điểm), nằm trong nhóm các tỉnh xếp cuối bảng xếp hạng của cả nước và trong khu vực (có 6/10 chỉ số giảm điểm, trong đó 4 chỉ số giảm điểm mạnh nhất là: Tính minh bạch (giảm 0,91 điểm); chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (giảm 0.95 điểm); Tính năng động (giảm 0,74 điểm); chi phí thời gian (giảm 0,53 điểm)). Trong khi, mục tiêu chúng ta đề ra là: năm 2022, tăng 2 bậc trở lên trong bảng xếp hạng, của cả nước; đến năm 2025 nằm trong số 25 đến 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước...) thì các sở, ban, ngành, địa phương cần rà soát, đánh giá, khắc phục các chỉ số thành phần, nhất là những chỉ số đạt thấp, giảm trong năm liên quan đến công tác lãnh đạo, điều hành để xây dựng kế hoạch, xác định rõ lộ trình, mục tiêu, giải pháp, phân công cụ thể để thực hiện, phân tích, làm rõ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp phù hợp để khắc phục kịp thời, hiệu quả.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cách thức thực hiện đánh giá Chỉ số DDCI hằng năm bảo đảm độc lập, thực chất và hiệu quả. Chú trọng các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh, năng lực phản hồi thông tin trực tiếp với các chương trình khảo sát trực tuyến, trực tiếp của cộng đồng doanh nghiệp Tuyên Quang nhằm chung tay nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Bảy là, về phát triển văn hóa - xã hội

Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia các cấp học: So sánh với cùng kỳ năm 2022, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia được công nhận tính đến tháng 6/2023 tăng 5,5% (tăng 22 trường) so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể: Mầm non: tăng 5,9%; tiểu học: tăng 8,1%; THCS: tăng 5,1%; THPT giảm 0,8% (do tổng số trường THPT tăng, sau khi sáp nhập). Dự kiến, tháng 7/2023, sẽ công nhận thêm 03 trường (01 trường mầm non và 02 trường trung học phổ thông), nâng tỉ lệ trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn các cấp học lên 56,4% (trong đó: Mầm non 48,7%; tiểu học 67,2%; THCS 61,1%, THPT 31,4%). Để hoàn thành các chỉ tiêu giao năm 2023, đề nghị các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tích cực tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng các trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia năm 2023.

Việc chi trả chế độ tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập: Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo và triển khai thực hiện; Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tổ chức thực hiện cơ bản theo đúng quy định (Tính đến ngày 05/7/2023, toàn tỉnh đã chi trả trên 42 tỷ đồng tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên phổ thông công lập từ năm học 2020-2021. Trong đó: huyện Sơn Dương, huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang đã chi trả đầy đủ; Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Yên Sơn, huyện Lâm Bình đã chi trả một phần, riêng huyện Na Hang chưa thực hiện).

Ngày 03/7/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp về thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với giáo viên phổ thông công lập và chỉ đạo: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung chỉ đạo và xác định việc thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với giáo viên phổ thông công lập là vấn đề ưu tiên giải quyết để đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của giáo viên, đồng thời ổn định tâm lý yên tâm công tác cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh. Việc tính toán xác định số tiết, số tiền dạy thêm giờ được thanh toán phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các quy định liên quan; giải quyết dứt điểm việc thanh toán tiền dạy thêm giờ cho giáo viên các trường phổ thông công lập, hoàn thành trước 30/7/2023 đối với năm học 2020-2021 và 2021-2022; trước ngày 30/9/2023 đối với năm học 2022-2023.

Về công tác y tế: Tiếp tục thực hiện Đề án nâng cao năng lực y tế tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang trở thành trung tâm khoa học, kỹ thuật y tế, chuyển giao công nghệ, bệnh viện tuyến cuối của khu vực Đông Bắc; Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,… Tiếp tục quan tâm đến công tác phòng bệnh; đặc biệt là Chương trình tiêm chủng, tăng cường theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh và tổ chức triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch đảm bảo chủ động, sẵn sàng và kịp thời ứng phó với các diễn biến có thể xảy ra của dịch bệnh,...

Bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, đào tạo nghề và nâng cao đời sống Nhân dân được tỉnh đặc biệt quan tâm; nhiều cơ chế, chính sách được ban hành, triển khai thực hiện hiệu quả và đã đạt được những thành tựu quan trọng, được Nhân dân trong tỉnh ghi nhận và đánh giá cao. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 20/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội, trong đó đề ra mục tiêu đến năm 2025: Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 7,5%/năm; Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 72%; trong đó: có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30%; đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho khoảng 43.000 người lao động. Tổ chức thực hiện các giải pháp phù hợp để phân luồng học sinh, sinh viên, hướng tới phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao và cơ cấu phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao của tỉnh; nâng cao chất lượng và quy mô đào tạo của Trường Đại học Tân Trào theo các kế hoạch, đề án đã được phê duyệt. Tiếp tục kiến nghị, đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo (Theo dự thảo Nghị định, học viên học Chương trình GDTX sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ như đối với học sinh THPT).

Thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và hội nhập; làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT cho nhân dân, trong đó, tập trung phổ biến các nội dung liên quan đến quyền và trách nhiệm tham gia BHYT, mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT, quyền lợi khi đi khám, chữa bệnh, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, như: Văn bản số 2068/UBND-THVX ngày 22/5/2022 về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2023 và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Văn bản số 2015/UBND-THVX ngày 18/5/2023 về việc tăng cường truyền thông vè tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; Văn bản chỉ đạo về triển khai Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 về phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc la đến năm 2030; trong đó chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị thực hiên nghiêm quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của người sử dụng và những người bị ảnh hưởng bởi khói thuốc lá, tác hại của thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha…; Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, đặc biệt là tại các cơ sở giáo dục; trong đó, phát huy cao tinh thần, trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc nắm bắt tâm lý, kịp thời phát hiện, hỗ trợ, ngăn chặn hành vi hút thuốc lá điện tử và ngăn ngừa các sản phẩm thuốc lá, bao gồm thuốc lá thế hệ mới của học sinh, sinh viên; tổ chức giáo dục lồng ghép phòng, chống tác hại của thuốc lá trong bài giảng môn học, hoạt động giáo dục cấp trung học cơ sở; vận động, giáo dục học sinh không sử dụng thuốc lá có khói, thuốc lá điện tử dù chỉ một lần. Quản lý chặt chẽ việc kinh doanh thuốc lá; cấm quảng cáo các sản phẩm thuốc lá dưới mọi hình thức, tăng cường các hoạt động phòng chống buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm thuốc lá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kinh doanh thuốc lá.

Tám là, Về công tác nội chính

Tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, bố trí nguồn lực phù hợp gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm trực tiếp của các sở, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu trong công tác quản lý nhà nước và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành. Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với tổ chức, cá nhân các cơ quan, tập thể, cán bộ, công chức quyết liệt trong thi hành công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nói, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung. Kịp thời rà soát, xử lý, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm. Trong quý III/2023 Đoàn kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và kiểm tra việc chấp hành các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.  Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 21/3/2023, trong đó, yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện, việc giải quyết đúng tiến độ, đúng thời hạn, hồ sơ chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật 100 vụ việc.

Chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn không gian mạng, tăng cường tuyên truyền để nhân dân hiểu. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ. Tăng cường giáo dục pháp luật, quan tâm về giáo dục pháp luật hôn nhân và gia đình, hạn chế thấp nhất tình trạng ly hôn, tảo hôn; thực hiện các giải pháp phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em, các biện pháp phòng tránh tai nạn, đuối nước, xâm hại,... để tất cả trẻ em được bảo vệ an toàn. Chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 đạt kết quả xuất sắc theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và của Quân khu 2.

Chín là, triển khai việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026; Kế hoạch đầu tư công năm 2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10/6/2023 và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí và thưa toàn thể cử tri!

Vì thời gian có hạn, tôi không thể đề cập đến tất cả những vấn đề các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và giải pháp thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, bảo đảm tính khoa học, tính kế hoạch, tính đồng bộtrong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ủy ban nhân dân tỉnh tin tưởng rằng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự ủng hộ, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và sự linh hoạt, quyết liệt, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với sự đồng thuận của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp, đồng tâm, nhất trí vượt qua khó khăn trở ngại thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh năm 2023.

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh, liệt sĩ, thay mặt Uỷ ban nhân dân tỉnh, tôi xin trân trọng gửi tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước lời thăm hỏi ân cần và lời tri ân, biết ơn sâu sắc.

Xin chúc các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và toàn thể các vị Đại biểu tham dự kỳ họp mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Tin cùng chuyên mục