Phát biểu của đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung. Ảnh  Thanh Phúc.

Kính thưa đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,  Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang;

Kính thưa các đồng chí đại biểu các cơ quan Trung ương;

Kính thưa các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu Quốc hội;

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Sau gần 4 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Kỳ họp rất vui mừng được đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo về những vấn đề trọng tâm cần thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của năm 2023 và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh; thể hiện sự quan tâm sâu sắc, toàn diện trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và cá nhân đồng chí  đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh, với 17 ý kiến thảo luận trực tiếp tại Hội trường. Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của Ủy ban nhân dân tỉnh, tinh thần nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2023 với kết quả nổi bật là: Kinh tế của tỉnh với tốc độ tăng trưởng đạt 7,55%, đứng thứ 02/14 tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ, 1/11 tỉnh miền núi phía Bắc, 13/63 tỉnh, thành phố. Bên cạnh những kết quả đạt được, ở từng lĩnh vực cũng còn một số hạn chế cần khắc phục đã được nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và các báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, được các đại biểu làm rõ thêm và đề xuất giải pháp khắc phục trong phiên thảo luận. Hội đồng nhân dân tỉnh đồng tình cao với các nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm đã nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp và phát biểu của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc kỳ họp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Về hoạt động giám sát, tại kỳ họp này, lần đầu tiên Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét báo cáo về việc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị giám sát đã được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân, được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận nghiêm túc và nhất trí cao. Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ  lực của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, thực hiện kiến nghị giám sát, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Những hạn chế cần khắc phục và giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả kiến nghị giám sát đã được nêu cụ thể trong báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và kết luận thảo luận, để Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện.

Toàn cảnh phiên bế mạc kỳ họp thứ sáu. Ảnh Đức Mạnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất cao với các báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban  Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh. Các báo cáo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện với những thông tin, số liệu và dẫn chứng cụ thể, sát thực đã cho thấy cơ bản tổng thể ưu điểm cần phát huy và hạn chế cần khẩn trương khắc phục trong lĩnh vực được giám sát. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị nêu trong các báo cáo giám sát để có các giải pháp thực hiện phù hợp, hiệu quả, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định; các ban của Hội đồng  nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát để bảo đảm hiệu lực của hoạt động giám sát.

Qua giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã cũng còn bộc lộ một số hạn chế, khó khăn trong hoạt động. Ngay sau kỳ họp này, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn để trao đổi kinh nghiệm hoạt động và bàn giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn đã chỉ ra.  

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Hội đồng nhân dân tỉnh đã dân chủ thảo luận, biểu quyết với tỷ lệ tán thành tuyệt đối thông qua 21 nghị quyết. Ủy ban nhân dân tỉnh cần chỉ đạo khẩn trương quyết liệt việc thực hiện ngay sau khi các nghị quyết được ban hành, để các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thực sự phát huy hiệu quả, đi vào cuộc sống; lưu ý một số vấn đề trong triển khai thực hiện một số nghị quyết như sau:

Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; dự án phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh đã cụ thể hóa các nội dung được phân cấp theo quy định của Trung ương để góp phần hoàn thiện các quy định thuộc thẩm quyền trong triển khai các hoạt động phát triển sản xuất thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, đồng thời chuẩn bị và phân bổ đủ nguồn lực để thực hiện.

Các Nghị quyết trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo được thông qua tại kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng, tác động, ảnh hưởng tới đông đảo gia đình, học sinh và giáo viên, đồng thời cũng giải quyết nhiều vấn đề mà cử tri có kiến nghị trong đợt tiếp xúc cử tri chuyên đề về lĩnh vực giáo dục - đào tạo trước kỳ họp thứ sáu hội đồng nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, phê duyệt địa bàn (xã, phường, thị trấn) không đủ trường công lập có cấp tiểu học theo phạm vi quản lý, kịp thời chi trả cho đối tượng miễn, giảm học phí và hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục theo quy định. Đối với Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về phương thức chi trả chênh lệch học phí đã thu cho học sinh cuối cấp đã ra trường, học sinh chuyển trường hoặc không tiếp tục học. Để đảm bảo việc chi trả công khai, minh bạch, đúng và đầy đủ các đối tượng, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện nghị quyết này, kịp thời phát hiện những vướng mắc trong tổ chức thực hiện; báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh. Đối với Nghị quyết phê duyệt số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ đối với đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm học 2023 - 2024, cần chỉ đạo thống nhất về thời gian hợp đồng lao động áp dụng cho từng đối tượng, đảm bảo quy định của pháp luật; làm tốt công tác phổ biến đến các đối tượng các quy định của Nhà nước để tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện.

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XIX, quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ ngoại ngữ đã mở rông hơn đối tượng thu hút, nâng mức hỗ trợ cho các đối tượng được thu hút. Uỷ ban nhân dân tỉnh cần chỉ đạo, ban hành kịp thời các quy định, hướng dẫn liên quan;  hằng năm cân đối nguồn kinh phí để thực hiện chính sách đảm bảo đúng quy định; đồng thời quan tâm tạo môi trường làm việc tốt để những người có trình độ cao sau khi thu hút về địa phương yên tâm công tác, phát huy được năng lực, kiến thức chuyên môn.

Đối với các nghị quyết về Danh mục dự án thực hiện thu hồi đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết bảo đảm đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật; đúng diện tích theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật; áp dụng các biện pháp xử lý chất thải, bảo vệ cảnh quan môi trường; không làm ảnh hưởng đến công trình công cộng hiện có và đời sống sản xuất của nhân dân trong vùng dự án; thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước tại địa phương, là cơ sở quan trọng để Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện cơ chế phân cấp nhằm phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền và trách nhiệm giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với các sở, ban, ngành, địa phương; bảo đảm phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, nhất là người đứng đầu; góp phần kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước chặt chẽ bằng các quy định cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ Nhân dân.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Dưới sự lãnh đạo toàn diện, sát sao của Tỉnh ủy mà trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026 thường xuyên chủ động đổi mới các hoạt động theo hướng chuyên sâu, trọng tâm, trọng điểm, thực hiện tốt vai trò cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, trong thời gian tới, Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và nguyện vọng của cử tri, trong đó chú trọng một số nội dung cụ thể là: Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn của tỉnh, Nghị quyết về chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2023-2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được thông qua tại kỳ họp này, phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để ban hành nghị quyết đúng thẩm quyền; thực hiện tốt công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ đảm bảo đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Tăng cường hoạt động giám sát theo hướng toàn diện, sâu sát, quyết liệt và hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt giữa các hình thức, phương thức và các chủ thể giám sát; qua giám sát kịp thời phát hiện và kiến nghị cụ thể các giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém, những vấn đề đang là “điểm nghẽn” trong lĩnh vực được giám sát. Coi trọng tổ chức chất vấn tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân, chất vấn, giải trình tại các phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân theo đúng quy định Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, khuyến khích thực hiện khảo sát, nắm tình hình tại cơ sở, địa bàn thuộc phạm vi, tác động của nghị quyết, bảo đảm nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được ban hành đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định, sát với thực tiễn của địa phương.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, giải quyết và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri. Coi trọng tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề về những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, những vấn đề bức xúc ở địa phương, từ đó thu hút  được nhiều ý kiến đóng góp thực chất, sát với đời sống cơ sở, đáp ứng sự quan tâm, kỳ vọng của người dân. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tích cực học tập nâng cao năng lực thực tiễn, am hiểu pháp luật để thực hiện tốt hơn nữa vai trò người đại biểu dân cử; thực hiện nghiêm túc việc tự đánh giá xếp loại hoạt động hằng năm theo quy định của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; tích cực tham gia thảo luận, đề xuất các vấn đề chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân; chủ động tiếp xúc cử tri nơi ứng cử, nơi cư trú, làm việc hoặc trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với cử tri…

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến dự và chỉ đạo kỳ họp. Cảm ơn các đồng chí đại biểu các cơ quan Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; các vị đại biểu Quốc hội, khách quý dự kỳ họp; cảm ơn sự phối hợp của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan, tinh thần nỗ lực và trách nhiệm của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan phục vụ, các cơ quan báo chí; tình cảm và sự quan tâm theo dõi, giám sát của cử tri và nhân dân trong tỉnh đã góp phần vào thành công của kỳ họp.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trân trọng cảm ơn!

Tin cùng chuyên mục