Phát biểu của đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX


Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Thanh Phúc.

Kính thưa đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang;

Kính thưa các đồng chí đại biểu các ban đảng Trung ương, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu Quốc hội;

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp trân trọng cảm ơn đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đến dự và phát biểu chỉ đạo quan trọng định hướng những nội dung quan trọng mà kỳ họp cần tập trung thảo luận trong đánh giá tình hình thực hiện năm 2022, quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023.

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong các kỳ họp trước; kỳ họp thứ năm của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục có những đổi mới; dành thời gian thỏa đáng cho thảo luận, đề cao trách nhiệm trong hoạt động giám sát, chất vấn. Không khí làm việc nghiêm túc, nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành cao với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2023 với 20 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó:  Tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) (theo giá so sánh 2010) tăng 9,0% so với năm 2022; Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân đầu người trên 55,7 triệu đồng/người/năm; Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 9%; giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tăng 15,4%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (giá so sánh 2010) tăng trên 4,6% và có thêm 08 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới; thu hút trên 2.500 nghìn lượt khách du lịch, doanh thu xã hội về dulịch đạt 3.000 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt trên 3.200 tỷ đồng, trong đó thu nội địa trên 3.160 tỷ đồng; 100% xã, phường, thị trấn giữ vững phổ cập các bậc học, phấn đấu đạt tỷ lệ trường chuẩnquốc gia các bậc học là: mầm non 55,3%, tiểu học 74,2%, trung học cơ sở 67,8%,trung học phổ thông 31,4%; có 96,4% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,5%...

Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành quán triệt, thực hiện nghiêm túc phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại kỳ họp; tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, các nghị quyết, quyết định, quy định của Quốc hội, Chính phủ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án... của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh; ngoài những nhiệm vụ trọng tâm mà Uỷ ban nhân dân tỉnh đã báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt rà soát, đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ để hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023, bảo đảm lộ trình thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra. Quá trình chỉ đạo, điều hành cần lưu ý tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; rà soát các quy định, quy chế thuộc thẩm quyền địa phương để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung theo hướng phân cấp mạnh cho cơ sở, bảo đảm hoàn thành thu cân đối ngân sách trên địa bàn, tiết kiệm triệt để chi thường xuyên để bổ sung vốn chi cho đầu tư, phát triển; bảo đảm tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, trong đó tập trung cho các công trình trọng điểm của tỉnh; tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; quan tâm tới thực hiện nhiệm vụ quy hoạch; tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu,bảo đảm vệ sinh môi trường; quyết liệt triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; chú trọng tăng cường về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực của ngành giáo dục và y tế.

Toàn cảnh phiên bế mạc. Ảnh: Tâm Phạm.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua 31 nghị  quyết, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi các nghị quyết được ban hành cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện ngay để đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất chỉnh sửa, bổ sung những điểm bất cập. Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường giám sát để bảo đảm các nghị quyết của HĐND tỉnh được thực hiện hiệu quả, nhất là các nghị quyết về chấp thuận danh mục các công trình, dự án thực hiện thu hồi đất theo Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013 và danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất theo Điểm b, Khoản 1, Điều 58, Luật Đất đai 2013 đảm bảo đúng mục đích, diện tích mà chúng ta đã  quyết nghị.

Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn trong mọi hoạt động, theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thường xuyên chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị từ sớm các nội dung trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Việc chuẩn bị, xây dựng, ban hành các nghị quyết phải đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật, sát với thực tiễn và có tính khả thi cao.

Tổ chức tốt Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó trọng tâm là 6 cuộc giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức ít nhất 4 phiên họp để nghe giải trình về các vấn đề thuộc các lĩnh vực: kinh tế, ngân sách, pháp chế, dân tộc. Một nhiệm vụ quan trọng trong năm 2023 đó tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nâng cao năng lực giám sát, sâu sát cơ sở, năng lực nghiên cứu, nắm vững các quy định của pháp luật hiện hành để chất lượng hoạt động của đại biểu ngày càng nâng cao, đặc biệt các nghị quyết do Hội đồng nhân tỉnh ban hành phải mang tính khả thi cao, sát với thực tiễn, thực sự đi vào cuộc sống, phục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho Nhân dân, đáp ứng được yêu cầu là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể Nhân dân.

Kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX đã thành công tốt đẹp, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo cử tri, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhất là đối với các phiên họp được truyền hình trực tiếp.Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng  các nội dung trình kỳ họp.

Thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã đến dự phát biểu chỉ đạo kỳ họp. Cảm ơn các đồng chí đại biểu các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòn Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các vị đại biểu Quốc hội khóa của tỉnh, các vị khách quý đã dành thời gian tham dự kỳ họp và luôn quan tâm, đóng góp ý kiến cho hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh. Cảm ơn các đồng chí phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đã đến dự, kịp thời đưa tin, tuyên truyền về kỳ họp; các đồng chí cán bộ, nhân viên Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành liên quan đã nêu cao tinh thần phục vụ, góp phần cho sự thành công của kỳ họp.

Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu dự kỳ họp và cử tri, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc tỉnh Tuyên Quang sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX.

Tin cùng chuyên mục