Phát biểu của đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên bế mạc Kỳ họp chuyên đề lần thứ hai


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung.

Kính thưa các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu Quốc hội; thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tích cực, trách nhiệm cao, kỳ họp chuyên đề lần thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Hội đồng nhân dân tỉnh đã dân chủ thảo luận, thống nhất thông qua 7 nghị quyết quan trọng.

Nghị quyết thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh đã xác định dự kiến tổng vốn đầu tư công năm 2023 là hơn 5.973 tỷ đồng cho 36 công trình, dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2022, công trình chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023, công trình khởi công mới năm 2023 và các công trình dự án khác thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia. Kế hoạch đầu tư công năm 2023 khi được Trung ương phê duyệt sẽ tạo được nguồn lực lớn để tỉnh tập trung triển khai thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020-2025. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh khẩn trương báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến, hoàn thiện các quy trình thủ tục tiếp theo, trình phê duyệt chính thức để triển khai thực hiện quyết liệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất cao phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường kết nối liên vùng Tuyên Quang - Hà Giang với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ thành dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) - Đoạn qua tỉnh Tuyên Quang. Dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phù hợp với chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội, đảm bảo quy định về phân cấp thực hiện các dự án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công của Thủ tướng Chính phủ. Với tổng chiều dài 77km, trải dài qua 17 xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Tuyên Quang, các huyện Yên Sơn, Hàm Yên với tổng mức đầu tư khoảng 6.800 tỷ đồng, đây là dự án lớn nhất từ trước đến nay do Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư thể hiện sự tin tưởng của Trung ương khi giao nhiệm vụ cho tỉnh đồng thời là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh trong năm 2022 và giai đoạn 2022-2025. Dự án sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hoá, giải quyết được những điểm nghẽn về giao thông liên vùng, nội vùng của tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh biên giới và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị sau khi nghị quyết được thông qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư thực hiện dự án, làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư, hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua các nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm với tổng mức đầu tư 208 tỷ đồng; phê duyệt chủ trương đầu tư Trung tâm y tế huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tuyên Quang với tổng mức đầu tư 61 tỷ đồng. Đây là những hạ tầng y tế quan trọng, nhằm nâng cao năng lực và chất lượng công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho Nhân dân; đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19 của hệ thống cơ sở y tế trên địa bàn. Đối với dự án xây dựng Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, Hội đồng nhân dân tỉnh đã quyết nghị điều chỉnh tăng mức đầu tư 10 tỷ đồng cho hạng mục xây lắp; nội dung điều chỉnh tổng mức đầu tư được thực hiện khi đã thực hiện hoàn thành một số nội dung công việc. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện điều chỉnh dự án đảm bảo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Các nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng 33,13ha đất trồng lúa tại các huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Na Hang, Lâm Bình và thành phố Tuyên Quang để thực hiện 25 dự án; điều chỉnh diện tích 07 công trình, dự án với diện tích 27,15ha; bổ sung danh mục 05 công trình, dự án với tổng diện tích 4,9 ha thực hiện thu hồi đất năm 2022; đưa 01 công trình ra khỏi danh mục công trình, dự án thực hiện thu hồi đất đều đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, là cơ sở để thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022 và các năm sau trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát kỹ lưỡng đối với từng loại đất phù hợp với kế hoạch, quy hoạch được duyệt.

Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển trước mắt và lâu dài của tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp, Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện các nghị quyết đảm bảo các trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện để các dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bằng các hình thức phù hợp thông tin đến cử tri kết quả của kỳ họp, các nghị quyết đã được thông qua; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe, phản ánh ý kiến, kiến nghị của của tri; tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; vận động, tuyên truyền Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, tích cực tham gia công tác giải phóng mặt bằng và giám sát việc thực hiện các công trình, dự án.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Trong những tháng tiếp theo của năm 2022 dự báo có những thuận lợi, khó khăn đan xen, tác động đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, quyết liệt thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tập trung triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Khẩn trương thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại trong 5 tháng cuối năm 2022, nhất là chỉ tiêu đạt thấp, chỉ tiêu dự kiến không hoàn thành để có giải pháp thực hiện phù hợp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Gắn trách nhiệm trực tiếp cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, làm rõ nguyên nhân các công trình, dự án chậm tiến độ để có biện pháp, giải pháp cụ thể, quyết liệt, kịp thời. Tập trung đẩy nhanh công tác thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ dự án để triển khai theo quy định, đặc biệt là các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước, thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu theo quy định và theo dự toán; thực hiện hiệu quả các giải pháp chống thất thu ngân sách, bảo đảm hoàn thành và vượt dự toán năm 2022. Quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản, giá đất, nhất là các khu quy hoạch; kiểm soát chặt chẽ hoạt động bán đấu giá quyền sử dụng đất. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường.

Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và tình hình thực tế để triển khai thực hiện linh hoạt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng Vacxin cho từng đối tượng đảm bảo an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp diễn ra trong trạng thái bình thường mới.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh đã thành công tốt đẹp, hoàn thành có chất lượng các công việc theo chương trình đề ra. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã phát huy trách nhiệm, dân chủ, tập trung thảo luận và thống nhất cao trong biểu quyết, thông qua các Nghị quyết trình kỳ họp. Cách thức chuẩn bị, tổ chức và điều hành kỳ họp chuyên đề này cho thấy sự tiếp tục đổi mới, chủ động, trách nhiệm của Hội đồng nhân dân tỉnh trong thực hiện vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã đến dự và chỉ đạo kỳ họp; cảm ơn các vị đại biểu, khách quý dự kỳ họp; cảm ơn sự phối hợp của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan, tinh thần nỗ lực và trách nhiệm của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; cảm ơn các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan phục vụ, các cơ quan báo chí đã góp phần vào thành công của kỳ họp.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp Chuyên đề lần thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX.

Trân trọng cảm ơn!

Tin cùng chuyên mục