Phát biểu khai mạc Kỳ họp chuyên đề lần thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX của đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung.

Kính thưa các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu khách quý.

Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề lần thứ hai. Thay mặt Chủ toạ kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an; chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nhằm kịp thời xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng, cấp thiết đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thiết thực góp phần thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội, tại kỳ họp chuyên đề này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, thông qua 7 dự thảo Nghị quyết liên quan trực tiếp tới triển khai đầu tư xây dựng các công trình, dự án về hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, bao gồm:

(1) Nghị quyết thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, để Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung thảo luận, làm rõ sự phù hợp của dự kiến kế hoạch so với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2020-2025 của tỉnh, khả năng huy động nguồn lực cũng như khả năng hấp thụ vốn của từng nhóm công trình, dự án; nguyên tắc bố trí nguồn vốn và thứ tự ưu tiên của các nhóm công trình, dự án nhằm sử dụng và phát huy tối đa nguồn lực, tránh đầu tư dàn trải.

(2) Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường kết nối liên vùng Tuyên Quang - Hà Giang với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Trên cơ sở Quyết định số 17/2022/QĐ-TTg, ngày 28/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân cấp thực hiện các dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; văn bản số 681/TTg-KHTH ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2); sẽ điều chỉnh tên dự án thành dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) - Đoạn qua tỉnh Tuyên Quang; điều chỉnh về mục tiêu, quy mô đầu tư, tổng mức vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn đầu tư. Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung làm rõ căn cứ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; quy mô đầu tư; cơ cấu nguồn vốn đầu tư; mục tiêu, phạm vi và giải pháp triển khai thực hiện dự án nhanh, hiệu quả.

 (3) Các nghị quyết về phê duyệt chủ trương dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tuyên Quang; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, trên cơ sở nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được Chính phủ phân bổ cho tỉnh để tăng cường hạ tầng y tế, bảo đảm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung làm rõ cơ cấu nguồn vốn đầu tư, quy mô đầu tư, tiến độ triển khai thực hiện dự án và phân kỳ đầu tư đối với mỗi dự án, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả.

(4) Các nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất lúa để thực hiện dự án, công trình theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 và điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, là cơ sở để triển khai thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung làm rõ căn cứ thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất lúa; các công trình, dự án thực hiện thu hồi đất; giải pháp cụ thể giải quyết những vấn đề đặt ra khi thu hồi đất.

Kính thưa các vị đại biểu,

Những nội dung kỳ họp chuyên đề lần thứ hai của Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết nghị là những vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; từng dự thảo nghị quyết đã được Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc. Thay mặt Chủ toạ kỳ họp, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, nghiên cứu kỹ các tài liệu, tham gia đóng góp ý kiến làm cơ sở để Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp chuyên đề lần thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Tin cùng chuyên mục