Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVIII: Thảo luận các vấn đề kinh tế - xã hội

TQĐT - Ngày 6-12, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVIII, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2016, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung vào những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2016. Đồng thời, đưa ra các giải pháp khắc phục và tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới.


Quang cảnh phiên thảo luận tại kỳ họp.

Phát biểu kết luận phiên thảo luận, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo các cấp chính quyền và các ngành chức năng tập trung khắc phục một số vấn đề còn tồn tai, hạn chế như: Tập trung thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa; khắc phục những nguyên nhân dẫn đến việc không hoàn thành kế hoạch trồng mới, trồng lại cây mía; nguyên cứu việc hỗ trợ, xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, xây dựng chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm cam sành Hàm Yên; sớm chỉ đạo việc quản lý, khai thác, đánh bắt thủy sản trên hồ thủy điện Tuyên Quang; rà soát đánh giá đúng thực trạng, nhu cầu, khả năng và điều kiện đầu tư đường điện cho các thôn bản chưa có điện để có biện pháp thực hiện phù hợp. Các cấp, ngành, địa phương thường xuyên rà soát hệ thống đường giao thông để có các giải pháp sửa chữa, có kế hoạch lộ trình đầu tư mới, xử lý các hành vi lấn chiếm hành lang giao thông; khắc phục các công trình nước sinh hoạt tập trung kém hiệu quả; rà soát khắc phục các dự án di dân kém hiệu quả, đồng thời bố trí kinh phí để xây dựng dự án di dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Các cấp, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị; xem xét việc phân cấp, quản lý cán bộ để tạo điều kiện cho việc điều động luân chuyển cán bộ. Làm tốt hơn nữa công tác hướng nghiệp trong các trường học, gắn đào tạo, dạy nghề với nhu cầu sử dụng lao động; chú trọng xây dựng các khu vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi, xây dựng nhà văn hóa thiếu nhi cho các huyện vùng sâu, vùng xa.

Phiên họp đã xem xét, biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết, gồm: Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015; quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020; dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2017; kế hoạch đầu tư công, trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2017; vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 của tỉnh; về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đổi đất chuyên trồng lúa nước sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; về mức trợ cấp đặc thù áp dụng đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội của tỉnh; quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học giai đoạn 2017-2021; về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh”.

Ngày mai (7-12), kỳ họp tiếp tục xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết, tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp.

                                   Một số ý kiến đại biểu dự kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XVIII
 

Ông Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án đầu tư

Năm 2016, nguồn vốn đầu tư xây dựng giải ngân một số công trình, dự án chậm là một phần do công tác giải phóng mặt bằng kéo dài, thường nảy sinh vướng mắc. Nguyên nhân chính vẫn là ở khâu triển khai dự án của các chủ đầu tư. Trong đó, thời gian làm báo cáo kinh tế kỹ thuật của chủ đầu tư còn rất chậm; các chủ đầu tư và nhà thầu còn thiếu quyết liệt trong triển khai các giải pháp thi công và hoàn thành các thủ tục giải ngân các hạng mục đã hoàn thành. Vì vậy các chủ đầu tư xây dựng các công trình sẽ phải rà soát, thanh toán vốn đầu tư đối với các công trình, dự án đã được phê duyệt quyết toán và các công trình hoàn thành trước 31-12-2015 còn thiếu vốn. Đồng thời tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành các công trình trong năm 2016 để tiến hành giải ngân, thanh toán vốn.
 

Ông Nguyễn Công Nông, quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
Có các giải pháp quản lý tốt hơn đối với các công trình nước sạch

Để chấn chỉnh và khắc phục những hạn chế trong quản lý, khai thác các công trình nước sạch tập trung đã được đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ có các giải pháp chặt chẽ hơn nữa. Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh ta có 35 công trình nước sạch sẽ được đầu tư từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới với tổng số vốn vay là 190 tỷ đồng. Đối với dự án này, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tham mưu với tỉnh triển khai trên nguyên tắc phải đảm bảo tính an toàn, hiệu quả lâu dài của các công trình. Sau khi thi công xong, đơn vị cho vay vốn kiểm tra mức độ hài lòng của người dân thì mới thanh toán cho đơn vị thi công. Ban Quản lý công trình sẽ được thành lập trước khi thi công. Trước khi đầu tư, chính quyền địa phương phải lấy ý kiến của nhân dân. Đối với những công trình nước sạch đã hư hỏng, Sở sẽ tổ chức rà soát để đề nghị sửa chữa lại. Nhưng chỉ sửa chữa lại đối với những công trình nào vẫn còn nguồn nước, có ban quản lý cụ thể và người dân có nhu cầu sử dụng.
 

Ông Ma Văn Phấn, Giám đốc Sở Công Thương
Tăng cường các giải pháp phát triển công nghiệp

Trong năm 2016, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp không ít khó khăn, nhất là công nghiệp khai khoáng, trong đó có 9 sản phẩm giảm so với kế hoạch. Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, Sở Công thương sẽ cùng các địa phương đôn đốc các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đẩy nhanh tiến độ sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, Sở sẽ tăng cường giám sát, rà soát lại tất cả các loại sản phẩm, tăng cường các giải pháp đồng bộ thúc đẩy công nghiệp tăng trưởng nhanh và bền vững.


 

 

Ông Trần Văn Tú, tổ đại biểu HĐND huyện Chiêm Hóa
Tháo gỡ vướng mắc giữa doanh nghiệp và người trồng mía

Bên cạnh những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội năm 2016 của tỉnh, còn một số chỉ tiêu đạt thấp như diện tích cây mía nguyên liệu trồng mới đạt trên 58%, trồng lại đạt trên 51%. Ngoài nguyên nhân khách quan còn có nguyên nhân chủ quan. Do đó, tôi đề xuất là doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch cung ứng giống, vật tư hỗ trợ máy làm đất kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân. Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho việc thu mua, vận chuyển, thanh toán đối với người dân theo đúng hợp đồng. Các địa phương trong tỉnh cần rà soát chi tiết, chính xác để xây dựng kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu, chọn diện tích đất phù hợp để phát triển cây mía. Những diện tích đó phải thuận lợi cho việc thu mua, vận chuyển, thâm canh.

Theo baotuyenquang.com.vn

Tin cùng chuyên mục