Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII

TQĐT - Báo Tuyên Quang điện tử đăng toàn văn phát biểu của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII: Tập trung trí tuệ, xây dựng các chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh(*)

Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII diễn ra vào thời điểm toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 đã đề ra. 

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin gửi tới các vị đại biểu, khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII thành công tốt đẹp.

Trong năm 2016, cùng với việc chỉ đạo tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức học tập, quán triệt và đang nỗ lực triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp để thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, tập trung vào 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 15 chỉ tiêu và 10 nhóm giải pháp chủ yếu đã đề ra. Trong đó có các nghị quyết, kết luận chuyên đề về phát triển nông nghiệp hàng hóa; kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên; phát triển công nghiệp, du lịch, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 


Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu
Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII.

                                                                    Ảnh: Thành Công

Trong điều kiện gặp nhiều khó khăn song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tập trung, quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong tỉnh, chúng ta đã thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 

Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, hoàn thành 21/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có một số chỉ tiêu tăng khá so với năm 2015. Môi trường đầu tư, chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh được cải thiện đáng kể; đã thu hút được một số tập đoàn lớn đầu tư vào tỉnh như: Tập đoàn DABACO, tập đoàn Mường Thanh, Tập đoàn Vingroup, Woodsland, dệt may Việt Nam... Khởi công xây dựng cầu Bình Ca, hoàn thành nâng cấp và đưa vào sử dụng các công trình giao thông theo kế hoạch. Sản xuất nông, lâm nghiệp có nhiều chuyển biến; chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chú trọng, hết năm 2016 có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch có nhiều khởi sắc; tổ chức thành công chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” gắn với Lễ hội Thành Tuyên năm 2016 thu hút đông đảo khách du lịch. Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đảm bảo an toàn, nghiêm túc. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. 

Những thành tựu đã đạt được là nhờ có sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Trong năm qua, Hội đồng nhân dân tỉnh đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, dân chủ, hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng quyết định và giám sát; tổ chức tốt các kỳ họp để quyết định những vấn đề quan trọng, thiết thực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hoạt động giám sát đạt hiệu quả thiết thực; hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng được đổi mới theo hướng gần dân, sát dân, tiếp thu đầy đủ ý kiến của nhân dân, đồng thời giám sát các cơ quan chức năng trong giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, cơ bản đáp ứng được sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri, nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân các dân tộc trong tỉnh và đặc biệt là những đóng góp của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh ta còn nhiều khó khăn, hạn chế trên các lĩnh vực cần sớm khắc phục như: Kinh tế phát triển còn chậm, chưa bền vững, năng lực cạnh tranh còn thấp; môi trường đầu tư tuy đã được cải thiện nhưng chưa thực sự thông thoáng; một số sản phẩm công nghiệp giảm so với năm 2015, một số dự án công nghiệp, giao thông, xây dựng chưa đảm bảo tiến độ; việc lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép còn xảy ra ở một số nơi. Chất lượng giáo dục toàn diện có mặt còn hạn chế, đào tạo chưa gắn với nhu cầu sử dụng lao động gây lãng phí cho xã hội; tỷ lệ các xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã còn thấp; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang có nơi chưa nghiêm; tổ chức cai nghiện cho người nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng còn hạn chế; chất lượng giảm nghèo ở một số nơi chưa bền vững, đời sống của một bộ phận nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Tình hình an ninh trật tự, an ninh tôn giáo trên địa bàn tỉnh có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp. Công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ, việc khiếu nại, tố cáo của công dân còn chậm; tai nạn giao thông chưa được kiềm chế; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có nơi đạt hiệu quả chưa cao...

Những tồn tại, hạn chế nêu trên có một số nguyên nhân khách quan nhưng chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thiếu linh hoạt và quyết liệt. Công tác quản lý địa bàn và tổ chức thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa nghiêm; việc nắm tình hình và giải quyết những vấn đề tồn tại ở cơ sở có lúc chưa kịp thời; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành có lúc, có nơi thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa đáp ứng được yêu cầu. 

Năm 2017 là năm thứ hai tiếp tục thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh những thuận lợi, dự báo tình hình thế giới còn diễn biến phức tạp, tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thời tiết, dịch bệnh tiếp tục có những yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần phát huy tính chủ động, nắm chắc tình hình, tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm qua, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất phát triển kinh tế, đồng thời giải quyết tốt các vấn đề xã hội, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân. 

Tôi cơ bản tán thành với các nội dung trình tại kỳ họp, xin được nêu một số vấn đề để các đồng chí tập trung bàn bạc và chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, đặc biệt là việc ban hành các nghị quyết, chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới.


 Các đại biểu thảo luận tại kỳ họp.       Ảnh: Thành Công

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2017, tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:

- Đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, kết luận, chương trình, đề án, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, trọng tâm là các nghị quyết, kết luận về phát triển nông nghiệp hàng hóa; kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; về phát triển công nghiệp; du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; vệ sinh an toàn thực phẩm...

- Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị bền vững; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; phát triển sản xuất hàng hóa lớn, tập trung theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất nguyên liệu với bảo quản, chế biến, tiêu thụ, tập trung vào một số sản phẩm chủ lực; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu có thêm 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017. 

- Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, chú trọng phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ. Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án (Nhà máy điện sinh khối, Nhà máy sản xuất bia Hà Nội, Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, các dự án thủy điện...). Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư có uy tín, có năng lực đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và tạo việc làm cho người dân, tăng thu ngân sách. 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, nhất là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp, thu hút mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển. 

- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, điện, nước sạch, hạ tầng đô thị, hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: giao thông vận tải, đầu tư xây dựng, trật tự đô thị, tài chính, đất đai và môi trường... Chủ động chuẩn bị các điều kiện sớm triển khai đầu tư xây dựng đường cao tốc nối thành phố Tuyên Quang với đường cao tốc Lào Cai - Hải Phòng, cầu Tình Húc, đường dọc bờ sông Lô, các công trình hạ tầng đô thị thành phố Tuyên Quang, trung tâm các huyện trong tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020. Huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển các khu, điểm du lịch theo quy hoạch; triển khai nhanh dự án khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai dự án khu du lịch Na Hang - Lâm Bình và các dự án dịch vụ, cơ sở lưu trú. Khai thác tiềm năng về tự nhiên, sinh thái, truyền thống văn hóa, lịch sử để phát triển các sản phẩm du lịch, chú trọng phát triển tua, tuyến du lịch, tăng nhanh lượng khách du lịch, tạo việc làm và thu nhập cho người dân địa phương.

- Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục; thực hiện rà soát mạng lưới trường, lớp học, cơ sở y tế theo hướng tinh gọn; đẩy mạnh xã hội hóa công tác giáo dục và y tế. Thực hiện lập hồ sơ đề cử khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang trình UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh phục vụ phát triển du lịch; thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, tôn giáo; quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động; đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo để kịp thời có biện pháp hỗ trợ, nhất là trong dịp Tết nguyên đán 2017. 

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng. Thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, bất ngờ, phát sinh điểm nóng.

- Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị; xác định một số vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung khắc phục.

Thứ hai, về hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian tới  

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thông qua các nghị quyết về Quy chế hoạt động, nội quy kỳ họp, kế hoạch tổ chức các kỳ họp và một số nội dung khác liên quan đến hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong thời gian tới, Hội đồng nhân dân tỉnh cần bám sát quy chế, nội quy, kế hoạch đã ban hành để nghiêm túc thực hiện. Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát để thúc đẩy việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước; nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; kiến nghị của các cấp, các ngành; đồng thời, hoàn thiện, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kịp thời chuyển các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền và thường xuyên đôn đốc, giám sát việc giải quyết, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cử tri.

Trong năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh cần tập trung giám sát một số nội dung như: Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; việc thực hiện Luật viên chức và chủ trương tinh giản bộ máy công chức, viên chức; việc phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, giảm chi thường xuyên để tăng nguồn kinh phí cho đầu tư phát triển; việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, cơ chế, chính sách, kết luận của Hội đồng nhân dân tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết số 03 về mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố và một số công trình hạ tầng kinh tế- xã hội thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quyết liệt trong điều hành, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp, người dân sản xuất kinh doanh, thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chú trọng xây dựng bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức có kỷ cương, kỷ luật, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

Ngay sau khi các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh phải sớm thể chế hóa thành các quy định, kế hoạch để tổ chức thực hiện. Trong đó phải hết sức chú ý công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để các cơ chế, chính sách đã ban hành được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, phát huy được sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. 

Nội dung của kỳ họp này rất quan trọng, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tích cực thảo luận, phát huy trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến để bảo đảm các nghị quyết được thông qua với sự thống nhất cao, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Với tinh thần phát huy dân chủ, trách nhiệm, kỷ cương, trí tuệ của các đại biểu, tôi tin tưởng rằng kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thảo luận thấu đáo, quyết định đúng, trúng những vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2017 và những năm tiếp theo, phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

----------
(*) Đầu đề của Báo Tuyên Quang.

Theo baotuyenquang.com.vn

Tin cùng chuyên mục