Khai mạc kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVIII

TQĐT - Ngày 5-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVIII đã khai mạc kỳ họp thứ ba.
Video không hợp lệ

Dự kỳ họp có các đồng chí: Phan Xuân Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội; Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương; lãnh đạo các huyện, thành phố và đại diện thường trực HĐND 70 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.


Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVIII.  Ảnh: Thành Công

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVIII có nhiều nội dung quan trọng như: xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu, chi ngân sách của tỉnh năm 2016; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017 và báo cáo của các cơ quan liên quan của tỉnh. Đồng thời, nghe báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3; thảo luận, xem xét ban hành nhiều nghị quyết quan trọng tác động sâu sắc, lâu dài tới sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh… Đồng chí đề nghị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, tập trung nghiên cứu, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng mong đợi của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Tiếp đó, đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày báo cáo của UBND tỉnh về kết quả công tác năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2016; phương hướng, mục tiêu năm 2017. Báo cáo nêu rõ, trong năm 2016 UBND tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, ban hành các cơ chế, chính sách, giải pháp điều hành, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. 21/21 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 8% so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 12.204 tỷ đồng; sản lượng lương thực trên 35 vạn tấn. Du lịch, dịch vụ thương mại có bước phát triển. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh có bước chuyển biến. Giáo dục, y tế, văn hóa - thông tin, thể thao có nhiều khởi sắc, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.


Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVIII.  Ảnh: Thành Công

Năm 2017, tỉnh tiếp tục thực hiện mục tiêu bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, ổn định kinh tế vĩ mô; đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ, phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa hiệu quả; khai thác tiềm năng phát triển du lịch; bảo đảm an sinh xã hội; củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trong đó, tỉnh đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm và 21 chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tổng sản phẩm bình quân trên địa bàn tỉnh GRDP tăng 7,6% so với năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 13 nghìn tỷ đổng, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 7,7 nghìn tỷ đồng; trồng mới 11,4 nghìn ha rừng tập trung, có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tạo việc làm cho 19,5 nghìn lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 3%...

HĐND tỉnh đã nghe các báo cáo về kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, kinh phí Trung ương ủy quền, kinh phí bộ ngành Trung ương cấp theo ngành dọc; kinh phí viện trợ và tình hình  sử dụng các quỹ do tỉnh quản lý năm 2016 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo của Chánh án TAND tỉnh, Viện trưởng Viện KSND tỉnh, Cục THADS tỉnh về kết quả công tác năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; nghe các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh  về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh trong năm qua. Đồng chí nêu rõ những khó khăn, tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực cần sớm được khắc phục. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2017. Về hoạt động của Hội đồng nhân dân, cần không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. Trong năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh cần tập trung giám sát một số nội dung như: Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; việc thực hiện Luật Viên chức và chủ trương tinh giản bộ máy công chức, viên chức; việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, cơ chế, chính sách, kết luận của Hội đồng nhân dân tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết số 03 về mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới… Ngay sau khi các nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành, UBND tỉnh cần sớm thể chế hóa thành các quy định, kế hoạch để tổ chức thực hiện.


Đại biểu tham dự phiên khai mạc kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVIII.  Ảnh: Thành Công

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung vào những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2016. Đồng thời, đưa ra các giải pháp khắc phục và tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề như: Một số sản phẩm công nghiệp không đạt kế hoạch, đầu tư các công trình hạ tầng nông thôn, vấn đề cải cách hành chính, vệ sinh môi trường, vấn đề phát triển cây mía…

Ngày mai (6-12), HĐND tỉnh tiếp tục phiên thảo luận và thông qua các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Theo baotuyenquang.com.vn

Tin cùng chuyên mục