HĐND tỉnh thông qua một số dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 23-7, HĐND tỉnh nghe, thảo luận và thông qua một số dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Toàn cảnh phiên họp.   

Tại phiên họp, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo UBND tỉnh trình bày dự thảo các nghị quyết, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh về dự thảo các nghị quyết. Đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm nội dung dự thảo các nghị quyết.

Đối với dự thảo Nghị quyết đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, lãnh đạo Sở Nội vụ đã làm rõ thêm một số nội dung trong quá trình xây dựng đề án, đặc biệt là việc chuyển đổi giấy tờ của người dân sau khi sáp nhập. Các cơ quan liên quan sẽ hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân, cán bộ công chức tại 4 xã sau khi sáp nhập.


Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại kỳ họp. 

Dự thảo nghị quyết hỗ trợ cán bộ, công chức; người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau nhập đơn vị hành chính xã, thị trấn và sau khi bố trí, sắp xếp số lượng, chức danh theo Nghị quyết của HĐND tỉnh thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ. Lãnh đạo Ban Pháp chế đã làm rõ thêm các chức danh được hưởng hỗ trợ. Lãnh đạo Sở Nội vụ nhất trí với báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, làm rõ thêm các đối tượng dôi dư được hưởng hỗ trợ theo dự thảo.

Đối với dự thảo Nghị quyết chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, đại biểu của tổ đại biểu thành phố Tuyên Quang đã có ý kiến về thời gian hỗ trợ lãi suất trong nội dung hỗ trợ tập trung đất đai. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giải trình các nội dung này và vấn đề hỗ trợ trồng mới, trồng lại chè, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.

Dự thảo Nghị quyết quy định các khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ, miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy, đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã làm rõ thêm nội dung về đối tượng áp dụng, quy định các khoản đóng góp, mức đóng góp và mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện.


Đại biểu dự phiên họp.  

Nhiều dự thảo nghị quyết đã nhận được sự đồng tình, nhất trí cao của các đại biểu như: Ban hành chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 12/2014/NQHĐND ngày 22/7/2014 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2021; Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp áp dụng trên địa bàn  tỉnh Tuyên Quang. Đây là những nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, cần thiết, được cơ quan tham mưu, soạn thảo văn bản, xây dựng theo đúng thẩm quyền, góp phần giải quyết khâu yếu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, văn hóa xã hội, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Theo báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục