Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết

Chiều 7-12, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh, đã tổ chức cuộc họp thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XIX. Đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.


Các đại biểu dự họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu xem xét, thảo luận và đóng góp nội dung tờ trình của UBND tỉnh về: Đề nghị phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án thủy điện Khuôn Cọ; phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án thủy điện Suối Ba 2; phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án thủy điện Thác Gốm; việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình theo điểm b, khoản 1 Điều 58 Luật đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh.

Đây đều là những nội dung quan trọng sẽ xem xét, trình tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XIX. Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp thu, khẩn trương bổ sung, hoàn thiện tất cả các tờ trình và dự thảo Nghị quyết để trình kỳ họp theo đúng quy định.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục