Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp giải trình

Ngày 19/10/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức phiên họp giải trình về thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng và giải quyết kiến nghị của cử tri về đền bù đất, tài sản trên đất bị ngập úng ở hồ thủy điện Chiêm Hóa.
Video không hợp lệ

Chủ trì phiên họp giải trình có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.


Các đại biểu dự phiên họp giải trình.

Dự phiên họp có các thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và một số đại biểu HĐND tỉnh.

Dự và tham gia giải trình tại phiên họp có đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công thương; đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố và Nhà máy thuỷ điện ICT Chiêm Hoá.


Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu nêu một số nội dung giải trình

Giải trình về thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc BVTV đã qua sử dụng, các thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đã yêu cầu thành viên UBND tỉnh, đại diện các sở, UBND huyện, thành phố làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc ban hành hướng dẫn về vận chuyển, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, giám sát việc vận chuyển, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng theo quy định về quản lý chất thải nguy hại; thiết kế tờ rơi, xây dựng các biển tuyên truyền về thu gom rác thải nguy hại trong sản xuất nông nghiệp; việc kiểm tra, đôn đốc, phối hợp thực hiện Đề án bảo vệ môi trường; bố trí kinh phí, huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực cũng như công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường, nhất là đối với việc thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc BVTV qua sử dụng…Qua báo cáo giải trình của các thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố cho thấy trong thời gian qua, mặc dù đã được UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn của tỉnh, các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện song việc thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc BVTV qua sử dụng trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Đó là việc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng còn chậm; công tác xây dựng hạ tầng để thu gom, việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nguy hại từ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng chưa đáp ứng được yêu cầu, tỷ lệ thu gom, xử lý, tiêu huỷ thấp; việc bố trí kinh phí sử dụng cho công tác này còn bất cập…


Giám đốc Sở Công Thương giải trình tại phiên họp.

Giải trình việc đền bù đất, tài sản trên đất bị ngập úng ở hồ thủy điện Chiêm Hóa theo kiến nghị của cử tri xã Năng Khả, Thanh Tương và thị trấn Na Hang (huyện Na Hang) kéo dài từ năm 2015 đến nay chưa được xem xét, giải quyết dứt điểm, các thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đã yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, UBND huyện Na Hang, Nhà máy Thủy điện ICT Chiêm Hóa giải trình về trách nhiệm trong hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết kiến nghị của cử tri; việc phối hợp giữa các sở và UBND huyện Na Hang, chủ đầu tư công trình để xác định cos nước, thiệt hại về đất, tài sản trên đất cho nhân dân…


Lãnh đạo Nhà máy thuỷ điện ICT Chiêm Hoá giải trình tại phiên họp.

Phiên giải trình diễn ra dân chủ, sôi nổi, đã có 10 lượt đại biểu dự phiên họp nêu yêu cầu giải trình đối với thành viên UBND tỉnh, đại diện các sở, UBND các huyện, thành phố, Nhà máy thuỷ điện ICT Chiêm Hoá. Các nội dung yêu cầu giải trình đã được lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, đơn vị liên quan nghiêm túc giải trình làm rõ theo chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời thẳng thắn nhận trách nhiệm về những mặt hạn chế cũng như đưa ra giải pháp cụ thể để khắc phục hạn chế của ngành, đơn vị.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang phát biểu làm rõ các nội dung đại biểu nêu.

Phát biểu tại phiên họp, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang đã tiếp thu, đồng tình với ý kiến của Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh; đồng thời, trao đổi, làm rõ các vấn đề được yêu cầu giải trình thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh, giải pháp chỉ đạo khắc phục hạn chế trong thời gian tới.

Kết luận phiên họp giải trình, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh 2 vấn đề Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu giải trình tại phiên họp là những vấn đề còn bất cập, hạn chế, đã được HĐND tỉnh thẩm tra, giám sát, thảo luận tại nhiều kỳ họp nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Đồng chí đánh giá cao sự nghiêm túc, dám nhận trách nhiệm về những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện của lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố.

Đối với vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nguy hại từ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng, đồng chí yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo giải quyết các vướng mắc từ cơ sở; phân bổ kinh phí để các huyện, thành phố thực hiện việc vận chuyển, xử lý số bao gói thuốc BVTV hiện đang tồn trong bể, kho chứa trong toàn tỉnh; tổ chức tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án bảo vệ môi trường nông thôn trong hoạt động xử lý chất thải bao gói thuốc BVTV và nâng cao nhận thức, hành động của người dân trong sử dụng thuốc BVTV ban hành tại Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 25/10/2017; ban hành đề án, kế hoạch thực hiện trong giai đoạn tới; nghiên cứu, đề xuất ban hành các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh. UBND các huyện, thành phố chủ động ký hợp đồng xử lý khối lượng rác thải tồn từ bao gói thuốc BVTV qua sử dụng trên địa bàn, giải quyết xong trước ngày 31/12/2021; xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí, lắp đặt các bể chứa, kho chứa và phương án tổ chức thực hiện thu gom, xử lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh;

Để giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri về đền bù đất, tài sản trên đất bị ngập úng ở hồ thủy điện Chiêm Hóa, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND huyện Na Hang chủ trì, phối hợp với Nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa và các ngành có liên quan kiểm tra, xác minh, lập phương án và chi trả bồi thường hỗ trợ cho người dân theo quy định; tuyên truyền kết quả giải quyết để nhân dân không tiếp tục kiến nghị. Các sở Tài nguyên và Môi trường, Công thương có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện việc giải quyết kiến nghị của cử tri xong trước ngày 31/01/2022; Nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa nghiêm túc phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Na Hang và các cơ quan liên quan của tỉnh trong việc kiểm kê, rà soát, xây dựng phương án và thực hiện việc hỗ trợ, đền bù cho các hộ gia đình đủ điều kiện theo quy định.

Giang Nam - Văn Lượng - Ngọc Trâm
Ảnh: Ngọc Hưng
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục