Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề công tác quản lý và bảo trì công trình giao thông đường bộ tại Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh. Chiều ngày 12/10/2021, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các thành viên Đoàn giám sát đã làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện công tác quản lý và bảo trì công trình giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2020.
Video không hợp lệ

Dự làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư cùng lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.


Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, qua báo cáo của UBND tỉnh; kết quả giám sát đối với Sở Giao thông vận tải và UBND các huyện, thành phố giai đoạn 2018 - 2020, các thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi, thảo luận làm rõ kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện công tác quản lý và bảo trì công trình giao thông đường bộ trên địa bàn.

Trong giai đoạn 2018 - 2020, UBND tỉnh đã bám sát văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và các Bộ, ngành; chủ động triển khai thực hiện tốt công tác quản lý và bảo trì công trình giao thông đường bộ trên địa bàn; các Sở, ngành căn cứ theo phạm vi, thẩm quyền, lĩnh vực quản lý đã nghiêm túc triển khai thực hiện kịp thời; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị chức năng đã tích cực tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo trì các tuyến đường bộ, cơ bản đảm bảo an toàn, giao thông thông suốt, thuận lợi cho người dân. Công tác phối hợp giữa các đơn vị quản lý và chính quyền địa phương ngày càng trách nhiệm, thường xuyên và liên tục; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

 Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện công tác quản lý và bảo trì công trình giao thông đường bộ trên địa bàn còn có một số khó khăn, vướng mắc như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân về quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ chưa hiệu quả; cơ cấu tổ chức bộ máy của Hạt Quản lý giao thông các huyện chưa thống nhất, cơ sở vật chất khó khăn; công tác quản lý hành lang đường bộ có mặt chưa đáp ứng yêu cầu...


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại biểu làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu những ý kiến của các đồng chí thành viên đoàn giám sát, đồng thời làm rõ thêm những nội dung mà đoàn giám sát quan tâm. Đồng chí nhấn mạnh, UBND tỉnh sẽ quyết liệt đề ra những giải pháp và có lộ trình khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong thực hiện công tác quản lý và bảo trì công trình giao thông đường bộ trong thời gian tới.

 Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao kết quả đạt được của các cấp, các ngành trong công tác quản lý và bảo trì công trình giao thông đường bộ; tiếp thu những kiến nghị của UBND tỉnh. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh cần quan tâm chỉ đạo hơn nữa trong công tác quản lý các công trình giao thông trên địa bàn; hướng dẫn cụ thể, thống nhất trong áp dụng thực hiện các văn bản của Trung ương, Chính phủ và các Bộ, ngành; kịp thời nắm bắt các vấn đề phát sinh tại cơ sở và có các giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn để giải quyết những khó khăn, hạn chế trong quản lý và bảo trì công trình giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang./.

Tin: Hoàng Loan
Ảnh: Lý Thịnh
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục