Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh tiếp thu và chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế

Tại kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, trên cơ sở những nội dung cụ thể trong trong báo cáo thẩm tra, giám sát của các Ban HĐND tỉnh, ý kiến phát biểu của các vị Đại biểu HĐND tỉnh và ý kiến của lãnh đạo các ngành chuyên môn tại kỳ họp. Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu, làm rõ thêm về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp những tháng còn lại của năm 2016.

Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng sẽ tập trung chỉ đạo các ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ giải ngân, kiểm toán, quyết toán tiến độ giải ngân vốn cho các công trình dự án trên địa bàn cũng như các điều kiện để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Chỉ đạo ngành Thuế có các giải pháp thu ngân sách, tăng cường quản lý thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế để bù các khoản thu thiếu hụt trên địa bàn. Về công tác quản lý đất đai, UBND tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên, khoáng sản với mục tiêu cao nhất đó là không vì lợi ích kinh tế mà xem nhẹ vấn đề bảo vệ môi trường. Tăng cường phối hợp giữa các ngành chuyên môn và các huyện trong công tác giải phóng mặt bằng, cấp giấy CNQSD đất. Về phát triển du lịch, văn hóa xã hội sẽ tăng cường công tác quảng bá tiềm năng du lịch trong đó tập trung thực hiện tốt chương trình hợp tác phát triển du lịch Tuyên Quang qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ 8 gắn với Lễ hội Thành Tuyên năm 2016; tiếp tục quan tâm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, tiếp tục sắp xếp trường, lớp một cách hợp lý; quan tâm đầu tư các trạm y tế, mua sắm trang thiết bị để nâng cao số trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia. Tăng cường chỉ đạo quyết liệt chỉ đạo về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo; tăng cường kiểm tra nếp sống văn hóa, văn minh tại khu dân cư. Tổ chức tốt việc thi tuyển công chức, viên chức đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, đúng luật, tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị của nhân dân đồng thời đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các ý kiến về cải cách thủ tục hành chính, cơ sở hạ tầng thương mại, hệ thống chợ nông thôn, đầu tư xây dựng và nâng cấp trụ sở làm việc xã, phường, thị trấn, cơ sở vật chất nhà văn hóa thôn, bản; phát triển vùng nguyên liệu mía; việc giao đất, giao rừng, khai thác gỗ rừng trồng; xây dựng các công trình thủy lợi, cấp điện cho đồng bào nông thôn, vùng sâu, vùng xa, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, cấp giấy CNQSD đất; nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ cho đồng bào khu tái định cư; tình trạng dạy thêm, học thêm, thu, chi các khoản đóng góp của người học không đúng quy định; tạo công ăn việc làm cho lao động nông thôn và học sinh sinh viên sau khi ra trường; công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường,... là những ý kiến rất xác đáng, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri trong tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu và sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường công tác quản lý nhà nước và quan tâm hơn các lĩnh vực này; những tổ chức và cá nhân vi phạm quy định của pháp luật sẽ tiến hành kiểm tra làm rõ nguyên nhân, có các biện pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả, đồng thời xử lý nghiêm minh. Tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, bảo đảm tính khoa học, tính kế hoạch, tính đồng bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời giải quyết khó khăn phát sinh. Phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Đối với các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp, UBND tỉnh sẽ khẩn trương triển khai thành các quyết định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn... để nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sớm được thực hiện, đáp ứng mong đợi của nhân dân.

Đồng chí tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, sự ủng hộ, giám sát của Thường trực HĐND, của các vị đại biểu HĐND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cùng với sự đồng thuận của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp, đồng tâm, nhất trí vượt qua khó khăn trở ngại thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh năm 2016 đã đề ra./.

 

Phòng DN-TT-TT

Tin cùng chuyên mục