Kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu HĐND huyện Na Hang khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 8/9/2023, Hội đồng nhân dân huyện Na Hang đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí Hoàng Quang Tuyên, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đàm Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.


Toàn cảnh kỳ họp

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Tô Viết Hiệp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy, Lãnh đạo các Ban HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện và lãnh đạo các phòng, ban của huyện.


Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện Na Hang khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 lần này đã tập trung thảo luận, thống nhất thông qua 04 dự thảo Nghị quyết, đó là: Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về thực hiện Đề án Phát triển cây Chè đặc sản trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về công tác quản lý đất đai tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp được giao bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Tại kỳ họp, HĐND huyện trình bày báo cáo thẩm tra về các dự thảo Nghị quyết. Các đại biểu thảo luận, tập trung làm rõ những khó khăn, hạn chế và bàn các giải pháp để thực hiện nguồn vốn có hiệu quả.

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Quang Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu ngay sau kỳ họp này, HĐND, UBND huyện, các phòng, ban, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện, đảm bảo Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả thiết thực; đề nghị Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện tăng cường các hoạt động giám sát đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện.

Theo nahang.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục