Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện Sơn Dương khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chiều ngày 21-8, HĐND huyện Sơn Dương khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề để thảo luận, cho ý kiến vào phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Dương, giai đoạn 2021-2030. Các đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hứa Thị Hà, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.


Chủ tọa kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Văn Hiển, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Giang Tuấn Anh, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện; các đại biểu HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Toàn cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được thông qua Dự thảo Nghị quyết phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Dương, giai đoạn 2021-2030; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo thẩm tra về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Dương, giai đoạn 2021-2030.


Đại biểu thảo luận.

Trên cơ sở xem xét tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Dương, giai đoạn 2021-2030, các đại biểu HĐND huyện phát huy tinh thần, trách nhiệm tập trung thảo luận và biểu quyết thống nhất cao ban hành Nghị quyết phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Dương, giai đoạn 2021-2030.


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành, các đơn vị có liên quan tập trung triển khai có hiệu quả nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục; Công bố, công khai, thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông toàn bộ nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo dân chủ, công khai minh bạch trong việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên đất hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; nghiên cứu và áp dụng phương thức quản lý tổng hợp môi trường thông qua cơ chế, chính sách, đổi mới công tác lập quy hoạch, kế hoạch để hài hòa các mục tiêu phát triển toàn huyện với các mục tiêu phát triển của từng địa phương. Thực hiện tốt việc giao đất, giao rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư, đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất của Nhân dân, cũng như nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Đảm bảo đủ đất ở, đất sản xuất nông, lâm nghiệp, chú trọng phát triển lâm nghiệp để người dân có thu nhập từ trồng rừng sản xuất. Duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên 57%. Đồng chí đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND huyện tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Dương, giai đoạn 2021-2030 được thông qua tại kỳ họp đến cử tri và Nhân dân; nêu cao trách nhiệm trước cử tri, thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân để bảo đảm nghị quyết của HĐND huyện được thực hiện hiệu quả.

Theo sonduong.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục