Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại huyện Yên Sơn

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ngày 19-3, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Âu Thị Mai, Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng đoàn giám sát đã ...

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

Ngày 18 - 3, tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2016-2021, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Ma Thị Thúy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh, Trưởng ...

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Sơn Dương

Ngày 17-3, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Ma Thị Thúy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2016-2021 ...

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Chiêm Hóa

Ngày 17-3, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Âu Thị Mai, Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó trưởng đoàn giám sát đã giám sát “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố ...

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại phiên họp thứ 9 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chiều ngày 16/3/2022, Quốc hội tiếp tục thực hiện chất vấn nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường tại phiên họp thứ 9 của Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội. Phiên họp được tổ chức qua hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu Phòng họp Diên Hồng đến điểm cầu Đoàn đại biểu ...