Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và Lễ phát động phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Chiều ngày 28/3/2024, tại phòng Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và Lễ phát động phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026). Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trợ lý lãnh đạo Quốc hội; Trưởng Đoàn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số vụ, đơn vị trong Văn phòng Quốc hội.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự Hội nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ma Thị Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố năm 2023, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ với tinh thần trách nhiệm cao, năm 2023 Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, với 05 kỳ họp, trong đó 02 kỳ họp thường kỳ, 03 kỳ họp bất thường và nhiều nội dung quan trọng được tiến hành. Với sự đổi mới, chủ động, linh hoạt, trách nhiệm của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội trong điều hành, hoạt động lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát đã phát huy được trí tuệ, tâm huyết trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội. Các vị đại biểu đã tích cực trước cử tri, nhân dân mang tiếng nói của cử tri đến với nghị trường, thực hiện nhiều nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động, kết nối chặt chẽ với truyền thông nhằm kịp thời thông tin tới cử tri, nhân dân về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, giúp cử tri theo dõi, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và chương trình hành động của từng đại biểu Quốc hội. Các hoạt động trên đã góp phần vào kết quả chung của Quốc hội, tạo những chuyển biến tích cực trong công tác hoạch định, thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, giúp các quyết sách của Quốc hội đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và bối cảnh quốc tế, xây dựng Quốc hội “lập pháp chủ động, giám sát hiệu quả, quyết sách kịp thời”.  

Sau đó hội nghị nghe đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày tóm tắt Báo cáo tình hình hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024,

Tại hội nghị này các vị đại biểu đã nghe 06 bài phát biểu tham luận của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố và Phát biểu của đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội về công tác phối hợp hoạt động.

Ngay sau khi kết thúc Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 là Lễ phát động phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026). Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và chủ trì Lễ phát động; tham dự có các đồng chí lãnh đạo Quố hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đại diện các cơ quan, đơn vị của Văn phòng Quốc hội: Thường trực Đảng ủy, Thường trực Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Văn phòng Quốc hội; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị. Đại biểu các cơ quan trung ương có các đồng chí lãnh đạo: Văn phòng Chủ tịch nước, Lãnh đạo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, các Ban của Đảng (Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, một số bộ, ngành (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước), các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Sau khi nghe đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Phát động phong trào thi đua, đại diện một số Đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đã phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua.


Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua.

Phát biểu tại Lễ phát động thi đua, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nêu rõ cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày 06/01/1946, là một sự kiện trọng đại, mở đầu cho quá trình xây dựng chế độ dân chủ mới, dân chủ xã hội chủ nghĩa, là sự khởi đầu và phát triển của Quốc hội Việt Nam, một thiết chế dân chủ, trụ cột trong Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026), là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước ôn lại truyền thống, quá trình hình thành, phát triển, vai trò, vị trí và những đóng góp to lớn cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của Quốc hội Việt Nam. Tuyên Quang vinh dự, tự hào là quê hương cách mạng, nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng của đất nước, nơi trong hai ngày 16 và 17/8/1945 tại Đình Tân Trào đã diễn ra Quốc dân Đại hội - Tiền thân của Quốc hội Việt Nam ngày nay, nhất trí tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa, thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc tức Chính phủ lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, thông qua 10 chính sách lớn của Mặt trận Việt Minh - Hiến pháp lâm thời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, quyết định Quốc kỳ, Quốc ca của đất nước... Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Ban Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở, làm việc tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương. Đảng bộ và Đoàn Đại biểu Quốc hội, nhân dân tỉnh Tuyên Quang quyết tâm hưởng ứng mạnh mẽ các nội dung thi đua lập thành tích chào mừng "Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam" do Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát động. Tỉnh sẽ chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện với những việc làm cụ thể, thiết thực, trọng tâm là các hoạt động như: phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: "Quốc hội Việt Nam - 80 năm hình thành và phát triển" tại tỉnh Tuyên Quang; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tích cực tham gia giải báo chí Diên Hồng và cuộc thi tìm hiểu về 80 năm Ngày Tổng tuyển cử, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào thi đua... Đồng thời, mở đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; về truyền thống, quá trình hình thành, phát triển, vai trò, vị trí và những đóng góp to lớn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Quốc hội Việt Nam. Cụ thể hóa các nội dung thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam bằng các phong trào, hoạt động thi đua ở địa phương, tạo không khí thi đua sôi nổi, sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, cơ chế, chính sách, kế hoạch của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trọng tâm là phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo hướng tăng trưởng xanh và chuyển đổi số; quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang và xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Tập trung huy động các nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị to lớn của các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là thực hiện Đề án xây dựng Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào trở thành trung tâm giáo dục truyền thống cách mạng của cả nước gắn với phát triển du lịch, đến năm 2025 cơ bản bảo đảm đáp ứng các tiêu chí khu du lịch quốc gia. Đẩy nhanh tiến độ tôn tạo Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội, để nơi đây thực sự là“địa chỉ đỏ về nguồn” của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và khách quốc tế. Phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ban, bộ ngành Trung ương, các địa phương tổ chức chương trình "về nguồn" thăm Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội và các di tích lịch sử cách mạng tại Tuyên Quang với các hoạt động thiết thực, hiệu quả, ý nghĩa. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang xin bày tỏ quyết tâm chính trị, thực hiện đạt kết quả cao nhất các nội dung của cuộc thi đua gắn với thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, xứng đáng với vị thế quê hương cách mạng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.


Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu Kết luận Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và Lễ phát động phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026) đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026), là một sự kiện trọng đại, mở đầu cho quá trình xây dựng chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, là sự ra đời và phát triển của Quốc hội Việt Nam, là cơ quan đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Do vậy Đảng đoàn Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã rất quan tâm để xây dựng Đề án kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026). Lễ kỷ niệm được đưa vào tổng thể các lễ kỷ niệm cấp quốc gia; Đảng Đoàn Quốc hội thành lập Ban tổ chức kỳ niệm với đông đảo các cấp ngành của cả nước ủng hộ, tham gia, lần đầu tiên khối thi đua khen thưởng khối Quốc hội được luật hóa, thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng của Quốc hội, để ghi nhận sự cống hiến đối với Quốc hội. Với 5 nhóm nội dung trọng tâm, chắc chắn phong trào thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

Về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố, đồng chí nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội là một trong những tiêu chí làm thước đo đánh giá chất lượng, hiệu qua hoạt động của Quốc hội. Năm 2023 và thời gian qua, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội đã có nhiều nỗ lực, trách nhiệm cao trong hoạt động, đạt được nhiều kết quả quan trọng đáng khích lệ và cần phát huy. Tuy nhiên cũng còn những hạn chế, khó khăn cần khắc phục. Để Quốc hội tiếp tục đổi mới hoạt động hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục mở rộng, tăng khối lượng công việc, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội, trong đó các đại biểu cần thực hiện theo đúng quy định về chức năng, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội để tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và đất nước, thực hiện tốt việc TXCT, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của nhân dân; tích cực tham gia hoạt động lập pháp, giám sát; tham gia đầy đủ, trách nhiệm và chất lượng các kỳ họp Quốc hội, các phiên họp của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội mà đại biểu là thành viên.

Bách Chiến

Tin cùng chuyên mục