Đoàn ĐBQH tỉnh Họp triển khai giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Sáng ngày 02-4, tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, dưới sự chủ trì của đồng chí Ma Thị Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã họp triển khai một số nội dung giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023” trên địa bàn tỉnh. Dự họp có các đồng chí thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 01/QĐ-ĐĐBQH và tổ giúp việc Đoàn giám sát.


Các đại biểu dự họp Đoàn giám sát.

Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023” là một trong hai chuyên đề Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ tiến hành giám sát trong năm 2024. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh triển khai thực hiện giám sát chuyên đề trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá toàn diện, khách quan kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, ban hành văn bản, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; kịp thời xử lý hoặc đề xuất phương án xử lý những tồn tại, hạn chế; rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn tiếp theo…


Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại cuộc họp,

Tại cuộc hộp, các thành viên Đoàn giám sát đã thảo luận, tham gia ý kiến về thời gian, địa điểm giám sát; thành phần làm việc tại đơn vị giám sát; phương pháp tiến hành giám sát và nội dung giám sát chủ yếu tại các đơn vị.

Đoàn giám sát sẽ nghiên cứu các báo cáo của các đơn vị chịu sự giám sát; đồng thời dự kiến thực hiện giám sát trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan đến chuyên đề giám sát tại các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang.


Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại cuộc họp,

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát Ma Thị Thúy đề nghị các thành viên Đoàn giám sát dành nhiều thời gian nghiên cứu các văn bản, nội dung liên quan để làm việc với các cơ quan, đơn vị giám sát đạt được hiệu quả; tổ giúp việc Đoàn giám sát sớm tham mưu hoàn thiện phân công các thành viên Đoàn giám sát theo các nhóm giám sát, ban hành thông báo lịch giám sát tại cơ sở.

Kết thúc giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ ban hành Báo cáo kết quả giám sát để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định./.

Bách Chiến

Tin cùng chuyên mục