Khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, Quốc hội Khóa XV

Sáng ngày 26/3/2024, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân, Quyền Chủ tịch nước; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đại diện Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, ngành cùng các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và địa phương, các đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm quan tâm đến dự án luật.

Đồng chí Ma Thị Thuý, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự hội nghị.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang có 3 đại biểu chuyên trách tham dự Hội nghị, gồm các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Giáo dục của Quốc hội; Lò Thị Việt Hà, Ủy viên Thường trực Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm đại biểu Quốc hội trẻ; Ma Thị Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội rất quan tâm và thường xuyên tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Tại 4 hội nghị trước, các đại biểu đã đóng góp hơn 300 lượt ý kiến khác nhau. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 35 dự án luật, trong đó có 25 dự án luật được xin ý kiến đại biểu Quốc hội chuyên trách; các ý kiến rất xác đáng, được tiếp thu đầy đủ. Một số dự án luật rất khó như dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)…, qua lấy ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, chất lượng được nâng lên, đạt được sự thống nhất với sự biểu quyết cao của đại biểu khi xem xét, thông qua.

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần này sẽ xem xét cho ý kiến đối với 08 dự án luật, bao gồm: Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản… các dự án luật này đã được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 và tất cả các ý kiến đều được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo tổng hợp đầy đủ, tiếp thu tối đa, chỉnh lý và giải trình để hoàn thiện các dự thảo luật. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã chỉ đạo các Ủy ban của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan soạn thảo các dự án luật.


Toàn cảnh hội nghị.

Để bảo đảm hội nghị được tiến hành hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và đất nước, tham gia đầy đủ các phiên họp tranh thủ tối đa thời gian để nghiên cứu, trao đổi, tranh luận, phản biện với cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra để đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, sâu sắc về các dự thảo Luật; tránh tình trạng khi đến giai đoạn trình thông qua lại quá chú trọng đến vấn đề kỹ thuật, biên tập.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, quá trình xây dựng các dự án Luật trên cũng như xây dựng luật pháp từ đầu nhiệm kỳ đến nay cần tiếp tục quán triệt nguyên tắc Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Theo đó, đối với những vấn đề đã chín, đã đủ rõ, có sự đồng thuận, thống nhất cao thì quy định ở trong luật; những vấn đề chưa chín, chưa đủ rõ, còn có ý kiến khác nhau thì cần tiếp tục nghiên cứu; những vấn đề thực sự cấp bách nhưng chưa có sự thống nhất cao, nếu có sự chấp thuận của cơ quan chức năng có thẩm quyền thì nghiên cứu để có bước đi phù hợp. 

Cho biết dự kiến chương trình xây dựng pháp luật tại Kỳ họp thứ 7 tới của Quốc hội rất nặng với 10 dự án luật trình Quốc hội xem xét thông qua và cho ý kiến đối 10 dự án luật khác và số lượng lớn các dự thảo nghị quyết. Do đó, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với 8 dự án luật được trình và đối với việc hoàn thành nhiệm vụ lập pháp của kỳ họp nói chung. Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, có giá trị để Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo luật đạt chất lượng tốt nhất trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7 tới./.

Nguyễn Hạnh

Tin cùng chuyên mục