Đồng chí Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ma Thị Thúy dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Khun Mạ, xã Kiên Đài

Nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021).

Sáng ngày 16/11/2021, đồng chí Đồng chí Ma Thị Thúy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Tuyên Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Khun Mạ, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo huyện và lãnh đạo xã Kiên Đài huyện Chiêm Hoá


Các đại biểu dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Khun Mạ, xã Kiên Đài

Thôn Khun Mạ có 92 hộ, 366 khẩu, có 6 dân tộc anh em cùng chung sống trong đó dân tộc tày chiếm đại đa số (65 %); Chi bộ thôn có 13 đảng viên, trong nhiều năm qua thôn thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng, chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy tinh thần tương thân tương ái, đền ơn đáp nghĩa; vận động nhân dân trong khu dân cư làm tốt công tác thu gom, xử lý rác thải và chống rác thải nhựa, thu gom bao bì, lọ chai thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng, trồng cây xanh, hàng rào cây xanh theo quy định; không lấn chiếm hành lang đường, vỉa hè. Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng, phòng, chống dịch bệnh, tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm được phối hợp thực hiện có hiệu quả. Có nhiều chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng/người/năm; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện hiệu quả với sự tham gia tích cực, tự giác và trách nhiệm của nhân dân, vận động nhân dân thực hiện tốt pháp lệnh dân số kế hoạch hoá gia đình, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi, số trẻ được tiêm phòng theo định kỳ hàng năm đạt 100%, không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên, không có tệ nạn xã hội.


Đồng chí Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh trao quà và hoa cho khu dân cư

Phát biểu với nhân dân thôn Khun Mạ, đồng chí nhấn mạnh kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam là dịp để khu dân cư ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất, qua đó khẳng định được vị thế, vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong giai đoạn hiện nay,để đánh giá kết quả các phong trào, các cuộc vận động và biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân hộ gia đình qua 1 năm thực hiện các phong trào, các cuộc vận động.

Đồng chí ghi nhận biểu dương, đánh giá cao khu dân cư và các tập thể cá nhân hộ gia đình trong việc tham gia thực hiện cuộc vận động các phong trào tại khu dân cư; đồng thời đề nghị Chi bộ, thôn, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể của thôn tiếp tục quan tâm thực hiện một số nội dung:

 - Tích cực tham gia công tác phòng chống dịch covid19, đẩy mạnh hoạt động của tổ covid cộng đồng, chủ động rà soát, nắm tình hình nhân dân đi từ nơi có dịch về địa phương, nắm tình hình người dân có biểu hiện nghi mắc Covid 19 để có biện pháp chủ động cách ly phòng chống, thực hiện nghiêm lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cấp trên về phòng, chống dịch Covid 19.

 - Tham gia tốt các phong trào, các cuộc vận động do khu dân cư phát động, “nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” giữ vững các danh hiệu đã đạt được trong năm 2021, tiếp tục vận động đoàn viên hội viên và nhân dân xây dựng nhiều mô hình chăn nuôi, dịch vụ, phát triển kinh tế hộ đạt cao góp phần tăng thu nhập và nâng số hộ khá, giàu trong thôn cao hơn năm 2021.

- Tiếp tục thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới và giữ vững các tiêu chí đã đạt được, góp phần xây dựng xã Kiên Đài hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2021.

- Tiếp tục vận động nhân dân có nhiều việc làm cụ thể hơn để bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp, nhất là làm tốt việc thu gom, xử lý rác thải, nước thải; trồng cây xanh. Từng tổ chức và cá nhân phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, thường xuyên chăm lo đến các hộ gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình, dòng họ và gia đình mì; phòng chống các tệ nạn xã hội.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của xã Kiên Đài, của huyện Chiêm Hoá tiếp tục quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ để thôn Khun Mạ, xã Kiên Đài phát huy kết quả đã đạt được, khai thác thuận lợi, khắc phục khó khăn để hoàn thành các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của thôn, xây dựng thôn ngày càng phát triển; đồng thời, quan tâm đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, đảm bảo sức khoẻ và đời sống cho người dân./.

Phòng Công tác Quốc hội

Tin cùng chuyên mục