Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại Tổ về 02 dự án luật trình tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV

Chiều ngày 24-5, đồng chí Ma Thị Thúy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì thảo luận tại Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ và Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi). Tham dự thảo luận tại Tổ có các vị đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố: Tây Ninh, Đà Nẵng, Sơn La và Tuyên Quang.


Các đại biểu dự họp.

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang thống nhất cao về sự cần thiết về cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn ban hành Luật theo Tờ trình của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Thống nhất với bố cục và nội dung dự thảo Luật và tán thành việc bổ sung 3 chức danh lãnh đạo thuộc đối tượng cảnh vệ và quy định giao Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ trong trường hợp cấp thiết…tại dự thảo Luật.


Đại biểu Quốc hội tỉnh dự họp tại Tổ.

Đối với Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi), đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị tiếp tục rà soát nội dung dự thảo với các luật có liên quan nhằm bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật hiện hành; nghiên cứu về phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ, tiêu đề, bố cục sắp xếp điều khoản, nội dung xác định vũ khí thô sơ, công cụ có tính sát thương cao, nhưng được sử dụng thường xuyên trong lao động, sản xuất, sinh hoạt, phong tục tập quán, tín ngưỡng; bổ sung chính sách của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa; nghiên cứu, thiết kế theo hướng quy định các điều kiện thực hiện chung tại dự thảo Luật để đảm bác thống nhất về kỹ thuật lập pháp cũng như khi triển khai trên thực tiễn…/.

Nguyễn Hạnh

Tin cùng chuyên mục