Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lấy ý kiến xây dựng luật

Sáng ngày 16/5/2024, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng một số luật trình kỳ họp thư 7 Quốc hội khoá XV bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Công chứng (sửa đổi). Đồng chí Ma Thị Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh chủ trì hội nghị.
Video không hợp lệ


Quang cảnh hội nghị lấy ý kiến xây dựng luật.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Âu Thị Mai, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch, đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược gồm 03 Điều; sửa đổi, bổ sung 43 điều của Luật Dược hiện hành. Dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gồm 09 chương và 65 điều; trong đó tập trung quy định giải quyết những vướng mắc, bất cập và nâng cao hiệu quả hoạt động chữa cháy, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy... Dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) gồm 10 chương, 78 điều, so với Luật Công chứng năm 2014, dự thảo sửa đổi 61 điều và bổ sung 09 điều mới, trong đó quy định rõ điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên, công chứng điện tử theo xu hướng chuyển đổi số, Văn phòng công chứng hợp danh; phân cấp một số việc trong việc quản lý hoạt động công chứng...


Đồng chí Âu Thị Mai, đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất sự cần thiết phải xây dựng các dự thảo luật nêu trên, nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tạo sự thống nhất, đồng bộ giữa các quy định trong hệ thống pháp luật Việt Nam; giải quyết những vướng mắc, bất cập đối với những quy định của Luật Dược hiện hành không còn phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; bổ sung quy định về hoạt động cứu nạn cứu hộ đối với những sự cố, tại nạn xảy ra trong đời sống hằng ngày; hoàn thiện các quy định của pháp luật về công chứng, tạo điều kiện để phát triển hoạt động công chứng theo định hướng xã hội hóa, ổn định, bền vững, phù hợp với thông lệ quốc tế;...


Đại biểu Sở Y tế phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu tham gia, góp ý nhiều nội dung: Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, một số ý kiến đề nghị xem xét, bổ sung thẩm quyền hướng dẫn chi tiết danh mục thuốc ưu tiên; thêm khái niệm “vị thuốc cổ truyền dạng bán thành phẩm” thuộc vào dược liệu; bổ sung quy định về thời gian áp dụng ưu đãi đầu tư đối với hoạt động nghiên cứu, sản xuất thuốc và nguyên liệu làm thuốc; nghiên cứu cụ thể hơn đối với hình thức tương ứng với cơ sở bán lẻ trong khuôn viên cơ sở y tế công lập; nghiên cứu bổ sung thêm thời gian áp dụng ưu đãi đầu tư hoặc đặc biệt ưu đãi đầu tư và các chính sách hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật đối với các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đầu tư sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc; bổ sung quy định trách nhiệm của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết danh mục thuốc ưu tiên…


Đại biểu Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đối với dự thảo Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, các ý kiến đề nghị rà soát các quy định để đảm bảo thống nhất với Luật Phòng thủ dân sự, Luật phòng chống thiên tai; giải thích một số từ ngữ đảm bảo dễ hiểu áp dụng thống nhất…


Đại biểu Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị.

Đối với Luật Công chứng (sửa đổi), các đại biểu đề nghị quy định chặt chẽ về điều kiện công chứng viên bị miễn nhiệm; quy định chấm dứt tư cách thành viên hợp danh của Văn phòng công chứng; quy định chặt chẽ, cụ thể, không để lạm dụng tình trạng công chứng ngoài trụ sở...


Đồng chí Ma Thị Thúy,
Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ma Thị Thúy ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến góp ý của các đại biểu đối với các dự thảo luật. Các ý kiến sẽ được tiếp thu, xem xét và tổng hợp để Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia đóng góp xây dựng luật tại kỳ họp Quốc hội sắp tới../.

Tuấn Anh
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục