Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý một số dự án luật trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV

Sáng ngày 13/5/2024, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng một số luật trình kỳ họp thư 7 Quốc hội khoá XV bao gồm: Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Phòng không nhân dân.


Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Ma Thị Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Âu Thị Mai, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch, đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội phụ nữ tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thành phố.

Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) gồm 8 Chương, 74 Điều; sửa đổi 54/76 điều, bổ sung 01 điều, bỏ 03 điều so với Luật hiện hành. Dự thảo Luật Công nghiệp Quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp gồm 07 chương và 85 điều. Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) gồm 8 chương, 66 điều; so với Luật hiện hành, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung nội dung 52/58 điều, xây dựng mới 09 điều, bỏ 01 điều. Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) gồm 8 Chương, 74 Điều; sửa đổi 54/76 điều, bổ sung 01 điều, bỏ 03 điều so với Luật hiện hành.


Đại biểu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất sự cần thiết phải xây dựng các dự thảo luật nêu trên, nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; khắc phục những bất cập, hạn chế, vướng mắc của phát sinh trong thực tiễn thực hiện luật, đồng thời quy định chặt chẽ, hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý phù hợp với xu thế chuyển đổi số; tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các giấy tờ không cần thiết, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ; đáp ứng yêu cầu xây dựng tiềm lực công nghiệp quốc phòng trong tình hình mới; xây dựng thế trận Phòng không nhân dân là một bộ phận cấu thành của thế trận quốc phòng trong khu vực phòng thủ, tạo khung pháp lý chung cho hoạt động phòng không nhân dân, quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ…


Đại biểu Công an tỉnh phát biểu tham gia luật tại hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu tham gia, góp ý nhiều nội dung, về Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) đề nghị xem xét, bổ sung hành vi bị nghiêm cấm là hành vi “Giả mạo là người đang trong quá trình xác định là nạn nhân” vì “Nạn nhân” và “Người đang trong quá trình xác định là nạn nhân” là hai đối tượng điều chỉnh khác nhau; quy định riêng quyền, nghĩa vụ của người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và nạn nhân; bổ sung nguyên tắc bảo đảm Bình đẳng giới và lấy nạn nhân làm trung tâm; bổ sung thêm đối tượng hỗ trợ là “nạn nhân là người nước ngoài, bị mua bán tại nước ngoài và trao trả qua Việt Nam”…


Đại biểu Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đối với dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) các ý kiến đề nghị bổ sung dao có tính sát thương cao vào đối tượng quản lý của luật, vì thực tế nhiều vụ án hình sự đối tượng dùng dao để gây án; cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; quy định rõ hơn về tiếp nhận viện trợ vũ khí, vật liệu nổ; cân nhắc quy định thời hạn cấp phép một số vũ khí, công cụ hỗ trợ để giảm bớt thủ tục hành chính… Nghiên cứu quy định về thời gian huấn luyện dân quân tự vệ phòng không trong dự án Luật Phòng không nhân dân thống nhất với Luật Dân quân tự vệ; có quy định quản lý chặt chẽ thiết bị bay không người lái…Về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, nhiều ý kiến đề nghị chỉnh sửa, giải thích một số từ ngữ để đảm bảo thống nhất, chặt chẽ, dễ áp dụng.


Đồng chí Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ma Thị Thúy đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm và chất lượng của các đại biểu tham dự hội nghị; các ý kiến tham gia đã tập trung vào các quy định mới trong dự thảo, làm rõ các vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau trên cơ sở thực tế thực thi pháp luật. Các ý kiến tham gia các dự án luật sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, tham gia góp ý tại kỳ họp sắp tới./.

Đỗ Dũng

Tin cùng chuyên mục