Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận dự án Luật Công đoàn (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, sáng ngày 18-6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Công đoàn (sửa đổi).

Tham gia thảo luận, đồng chí Âu Thị Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại biểu Quốc hội tỉnh nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật Công đoàn (sửa đổi) và nội dung cơ bản của dự án Luật, đồng thời tham gia vào một số nội dung cụ thể:


Toàn cảnh phiên họp tại Hội trường.

Về quy định quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn, đại biểu đồng tình với phương án người lao động là công dân nước ngoài làm việc trong các đơn vị sử dụng lao động trên lãnh thổ Việt Nam được gia nhập công đoàn Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, bảo đảm sự bình đẳng về quyền công đoàn giữa lao động là người Việt Nam và lao động là người nước ngoài, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời, tạo sự thuận lợi để tổ chức công đoàn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động, tuy nhiên cần nghiên cứu, bổ sung thêm quy định về quyền gia nhập Công đoàn Việt Nam đối với lao động là người nước ngoài do một số nguyên nhân như: Gia tăng thời hạn của giấy phép lao động cho người nước ngoài, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực; rào cản về ngôn ngữ gây khó khăn trong giao tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như bảo vệ quyền lợi người lao động; quy định bảo vệ quyền lợi của người lao động nước ngoài gia nhập Công đoàn Việt Nam khi chấm dứt hợp đồng lao động và không còn cư trú tại Việt Nam.


Đồng chí Âu Thị Mai,
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tham gia vào dự án Luật tại Hội trường.

Về đại diện chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đại biểu đề nghị bổ sung quy định tổ chức Công đoàn theo dõi việc thực hiện chính sách, pháp luật của đơn vị sử dụng lao động để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, bởi ngoài việc đại diện cho tập thể người lao động thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thoả ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật lao động thì tổ chức Công đoàn cũng cần phải theo dõi, giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động như quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn vệ sinh lao động…Quy định tổ chức Công đoàn phải thông tin, truyền thông chính sách, pháp luật cho người lao động.

Về phản biện xã hội của Công đoàn, đại biểu băn khoăn về cơ sở pháp lý đối với quy định: "Công đoàn chủ trì phản biện đối với dự thảo văn bản pháp luật; quy hoạch; kế hoạch, chương trình, dự án, đề án do cơ quan nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn và của người lao động". Vì theo Hiến pháp 2013 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mới có quyền phản biện xã hội.

Đối với việc bảo đảm về tổ chức, cán bộ công đoàn chuyên trách, đại biểu cho rằng từ thực tiễn thời gian qua việc quyết định bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại doanh nghiệp có đông công nhân lao động gặp rất nhiều khó khăn, đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần có giải pháp phù hợp để tổ chức Công đoàn chủ động và có căn cứ sắp xếp, bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại đơn vị sử dụng lao động, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về quản lý, sử dụng tài chính công đoàn, đại biểu đồng tình với phương án “Tại những nơi đã có tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, kinh phí công đoàn theo điểm b khoản 1 Điều 29 được phân phối cho các tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở theo quy định của Chính phủ”. Với lý do: Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) kế thừa và giữ nguyên đối tượng nộp và mức đóng 2% kinh phí công đoàn theo quy định hiện hành. Việc giữ ổn định quy định về nghĩa vụ đóng kính phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động được thực hiện từ năm 1957 đến nay, nhằm bảo đảm phúc lợi ổn định cho người lao động, góp phần làm cho tổ chức Công đoàn thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ đoàn viên, người lao động.

Về công khai tài chính công đoàn, đại biểu đề nghị cân nhắc việc công khai tài chính trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời để việc công khai tài chính đạt hiệu quả cao, đảm bảo tính công khai minh bạch, đại biểu đề nghị bổ sung quy định việc công khai tài chính hằng năm được tổ chức thông qua Hội nghị toàn thể đoàn viên công đoàn của cơ quan, tổ chức đơn vị để đoàn viên công đoàn được nắm và trao đổi khi cần thiết, bởi nếu chỉ quy định các hình thức như dự thảo Luật thì vì nhiều lý do khác nhau đoàn viên công đoàn sẽ không tiếp cận được thông tin về tài chính công đoàn./.

Tuấn Anh

Tin cùng chuyên mục