Bế mạc Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khoá XV

Sau 27,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, dân chủ, trí tuệ, khẩn trương, khoa học và trách nhiệm cao trước Nhân dân và cử tri (Từ 20.5.2024 đến 29.6.2024 chia thành 2 đợt). Sáng ngày 29/6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã họp phiên bế mạc, thành công tốt đẹp và hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.Các đại biểu tại Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV.

Quốc hội đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu, cho ý kiến, quyết định một khối lượng công việc lớn. Quốc hội đã dành nhiều thời gian thảo luận đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023 và những tháng đầu năm 2024; xem xét giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia; giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề về nhân sự, quyết định chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền và nhiều nội dung quan trọng khác. Tại kỳ họp, đã có 936 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký phát biểu và đã có 750 lượt đại biểu phát biểu, trong đó có 708 lượt đại biểu phát biểu thảo luận, 42 lượt đại biểu tranh luận trong phiên thảo luận tại Hội trường; có 2.119 lượt đại biểu phát biểu tại phiên thảo luận Tổ. Với sự đồng thuận, nhất trí cao, kỳ họp đã biểu quyết thông qua 14 luật, nghị quyết; cho ý kiến đối với 11 dự án luật, trong đó nhiều vấn đề được Nhân dân và cử tri rất quan tâm như: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Tư pháp người chưa thành niên…Quốc hội cũng quyết định các nội dung cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024.


Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIX.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Kỳ họp thứ 7 là kỳ họp có khối lượng nội dung về công tác lập pháp nhiều nhất tại một Kỳ họp, kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay; các dự án luật, dự thảo nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp này liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, được cử tri và Nhân dân cả nước rất quan tâm, theo dõi. Theo chương trình, nội dung của Kỳ họp, công tác nhân sự đã được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an; phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, đồng thời tiến hành công tác nhân sự khác theo thẩm quyền và đã đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao của các vị đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận sự quyết tâm, nỗ lực của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức hữu quan đã phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng những nội dung của Kỳ họp; mặc dù có những điều chỉnh về chương trình, bổ sung thêm nội dung nhưng vẫn bảo đảm sự thông suốt, linh hoạt, hiệu quả trong điều hành và không kéo dài thời gian của kỳ họp. Các đại biểu Quốc hội đã tập trung nghiên cứu chuyên sâu, kỹ lưỡng, các ý kiến thảo luận thể hiện sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, phản ánh những vấn đề Nhân dân và cử tri quan tâm; các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, cơ quan tổ chức hữu quan chuẩn bị kỹ lưỡng, cầu thị, tổng hợp đầy đủ, tiếp thu, giải trình kịp thời, thấu đáo ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, nhất là các vấn đề lớn, quan trọng hoặc còn có ý kiến khác nhau nên đã đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao đối với các dự án luật, dự thảo nghị quyết.


Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần vào thành công của kỳ họp. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tín nhiệm, phân công làm Tổ trưởng gồm các đại biểu thuộc 4 tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Tây Ninh, Sơn La, Đà Nẵng.


Quang cảnh Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV.

Các vị đại biểu Quốc hội tỉnh với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ vào các nội dung kỳ họp. Các vị đại biểu Quốc hội tỉnh đã có 25 lượt phát biểu tham gia thảo luận (trong đó 14 lượt thảo luận tại Tổ và 11 lượt phát biểu thảo luận tại Hội trường). Nhiều ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội tỉnh vào các dự án luật, nghị quyết và tình hình kinh tế-xã hội được các đại biểu Quốc hội đồng tình, nhất trí cao và được ban soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý vào các dự thảo luật, nghị quyết. Như thảo luận vào dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), đại biểu Ma Thị Thúy đã đề nghị làm rõ mức lương hưu thấp nhất, để từ đó đảm bảo cho đối tượng hưu trí có mức thu nhập, đảm bảo cuộc sống; thực hiện lấy ý kiến người lao động để bảo đảm chính sách ban hành được khả thi, hiệu quả; cùng với đó các ý kiến của đại biểu Ma Thị Thúy về giải quyết kiến nghị cử tri đã được cử tri cả nước và trong tỉnh đồng tình, đánh giá cao. Trong thảo luận về kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và một số dự án quan trọng quốc gia, đại biểu Âu Thị Mai cũng đã đề xuất nhiều giải pháp để Quốc hội, Chính phủ xem xét tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết trong thời gian tiếp theo; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, nghiệm thu. Đại biểu Nguyễn Việt Hà đã đề xuất Quốc Hội, Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về tạo thị trường xuất khẩu đa dạng, bền vững cho doanh nghiệp, đồng thời đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu, khai thác có hiệu quả các Hiệp định Thương mại tự do đã ký kết...


Các đại biểu Quốc hội thực hiện nghi thức Chào cờ tại Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV.

Về hoạt động chất vấn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đề xuất nội dung chất vấn đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch, Bộ Công thương và đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn đưa Chương trình chất vấn; đã có 3 lượt đại biểu Quốc hội tỉnh trực tiếp tham gia chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về dự trữ khoáng sản và vấn đề đấu giá khai thác khoáng sản và an ninh nguồn nước; chất vấn Tổng Kiểm toán Nhà nước về giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các kết luận của Kiểm toán. Các chất vấn của đại biểu Quốc hội tỉnh đã được Nhân dân và cử tri đồng tình và đánh giá cao, nhiều cử tri cho rằng chất vấn của các đại biểu Quốc hội tỉnh đã phản ánh đúng các vấn đề “nóng” cần tập trung giải quyết hiện nay và được đông đảo cử tri quan tâm. Các ý kiến chất vấn của đại biểu Quốc hội tỉnh được các Bộ trưởng tiếp thu và có giải pháp giải quyết trong thời gian tới.

Với sự chuẩn bị chu đáo, hoạt động tích cực, hiệu quả, Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội tỉnh đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành công của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV./.

Đỗ Dũng

Tin cùng chuyên mục