Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số

Ban hành nhiều chính sách, biện pháp đặc thù bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tổ chức TXCT cho đại biểu HĐND ba cấp tại cùng một địa điểm và thời gian, giúp giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, hạn chế kiến nghị trùng lặp qua nhiều cấp, kịp thời giải quyết những kiến nghị bức xúc; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động… những đổi mới, điểm nhấn đã minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Tuyên Quang Khóa XIX trong năm 2021 - năm đầu thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

Nhiều biện pháp, chính sách đặc thù

Năm 2021 là năm đầu của nhiệm kỳ HĐND các cấp 2021 - 2026, trong bối cảnh chịu tác động lớn của đại dịch Covid-19, ngay sau cuộc bầu cử thành công, tổ chức bộ máy lãnh đạo của HĐND tỉnh Tuyên Quang Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được kiện toàn, bảo đảm về tiêu chuẩn, chất lượng. HĐND tỉnh sớm xây dựng và ban hành các quy chế, nội quy, quy định làm cơ sở bảo đảm cho hoạt động.

Điểm nhấn đầu tiên trong hoạt động của HĐND tỉnh trong năm đầu nhiệm kỳ là việc tổ chức thành công nhiều kỳ họp HĐND tỉnh để kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025; ban hành nhiều chính sách, biện pháp đặc thù bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đó là: Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025; chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025; chính sách thu hút nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ ngoại ngữ; về xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh… Đây là những nghị quyết rất quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Việc chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp có nhiều đổi mới. Trong đó, tập trung giám sát, đôn đốc việc chuẩn bị các báo cáo, nghị quyết trình tại kỳ họp; nâng cao chất lượng công tác thẩm tra; điều hành thảo luận, chất vấn tại kỳ họp dân chủ, khoa học, có trọng tâm. Số đại biểu tham gia thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp tăng; các phiên thảo luận, chất vấn diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm, xây dựng, giải quyết được nhiều vấn đề cử tri quan tâm và đều được truyền hình trực tiếp để đông đảo cử tri, Nhân dân theo dõi, giám sát.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung trao đổi với cử tri xã Yên Phú, huyện Hàm Yên. Ảnh: Thanh Phúc 

Đại biểu HĐND ba cấp phối hợp TXCT cùng địa điểm, thời gian

Trên cơ sở kết quả tích cực ngay trong năm đầu nhiệm kỳ, năm 2022, HĐND tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp theo phương châm khi có nội dung cần thiết và đã đủ điều kiện thì tổ chức ngay kỳ họp HĐND để quyết định kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tổ chức tốt 5 cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh, có sự chỉ đạo, điều hành chặt chẽ, tránh trùng lặp về thời gian, đối tượng, phạm vi giám sát. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động TXCT, tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư của công dân; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm tra, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin…

Trên cơ sở kết quả tích cực ngay trong năm đầu nhiệm kỳ, năm 2022, HĐND tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp theo phương châm khi có nội dung cần thiết và đã đủ điều kiện thì tổ chức ngay kỳ họp HĐND để quyết định kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tổ chức tốt 5 cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh, có sự chỉ đạo, điều hành chặt chẽ, tránh trùng lặp về thời gian, đối tượng, phạm vi giám sát. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động TXCT, tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư của công dân; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm tra, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin…

Cùng với thực hiện tốt chức năng quyết định, năm 2021, Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành 7/7 cuộc giám sát chuyên đề, 10 cuộc giám sát thường xuyên, 3 cuộc khảo sát, tổ chức 1 phiên giải trình. Qua giám sát đã phát hiện, kiến nghị với UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có biện pháp giải quyết những hạn chế, khó khăn trong việc bảo đảm các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng; cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng giáo dục; quản lý, khai thác và phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở; chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo trì giao thông đường bộ; thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; về việc đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án…

Để đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động TXCT, Thường trực, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã xây dựng kế hoạch TXCT cho đại biểu HĐND tỉnh trong cả nhiệm kỳ 2021 - 2026, tạo sự chủ động, tránh chồng chéo và trùng lặp. Tổ chức TXCT cho đại biểu HĐND ba cấp tại cùng một địa điểm và thời gian, qua đó đã giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, hạn chế kiến nghị trùng lặp của cử tri qua nhiều cấp; kịp thời giải quyết những kiến nghị bức xúc ngay tại hội nghị TXCT. 100% ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết, trả lời cử tri.

HĐND tỉnh Tuyên Quang cũng rất chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động. Đã trang bị máy tính bảng cho 100% đại biểu HĐND tỉnh ngay từ kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ; tiếp tục nâng cấp các phần mềm ứng dụng trong quản lý, điều hành đạt mục tiêu kỳ họp, phiên họp không sử dụng văn bản giấy; cung cấp thông tin, tài liệu cho đại biểu, mở rộng sự tương tác của đại biểu HĐND tỉnh với Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh và cử tri thông qua hệ thống điều hành quản lý văn bản VNPT-Ioffice, phần mềm điều hành kỳ họp và quản lý tài liệu của Hội đồng nhân dân tỉnh eDoc+; phần mềm theo dõi quản lý đơn thư, khiếu nại tố cáo, trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh…

Bách Hợp
Báo điện tử ĐBND

Tin cùng chuyên mục