Yên Sơn khen thưởng 79 điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng 14-4, Huyện ủy Yên Sơn tổ chức Hội nghị gặp mặt biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Dự hội nghị có đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh.


Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phùng Tiến Quân và lãnh đạo huyện Yên Sơn trao giấy khen cho các điển hình.

Thời gian qua, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từ huyện đến cơ sở đã chú trọng thực hiện tốt việc lựa chọn, đăng ký nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Giai đoạn 2021 - 2023, toàn Đảng bộ huyện xây dựng được 63 mô hình, 672 việc làm theo; có 22.315 lượt đảng viên đăng ký 22.315 việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phùng Tiến Quân nhấn mạnh: Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, toàn Đảng bộ huyện cần tiếp tục thống nhất cao và gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị với các Nghị quyết của Trung ương, Chương trình hành động của Tỉnh ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12), (khóa 13)...

Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ đảng viên cần có cách làm sáng tạo, cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực hiễn để triển khai có hiệu quả nội dung học tập và làm theo Bác. Đặc biệt là thực hiện nghiêm túc các quy định về nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu; lấy kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của tổ chức bộ máy và đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hàng năm.

Nhân dịp này, Huyện ủy, UBND huyện biểu dương, khen thưởng 33 tập thể, 46 cá nhân tiêu biểu có cách làm hay, hiệu quả, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2021 - 2023). 

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục