Vì sao phải phòng chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên

Một trong những điểm mới của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận tại Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII vừa qua là “Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải tích cực phòng ngừa và chủ động, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính ...

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà dự sinh hoạt chi bộ thôn Nghẹt, xã Phú Thịnh và Tổ dân phố 9, phường Hưng Thành

Thực hiện Quyết định số 42-QĐ/TU ngày 04/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc phân công Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo dõi các Đảng bộ xã, phường, thị trấn; dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc Đảng bộ ...