Đường lớn hùng cường, vì hạnh phúc của Nhân dân

Khép lại năm 2021, nhìn lại sự nghiêng ngả, thậm chí mang tính sinh tử vẫn trùm khắp toàn cầu, đòi hỏi chúng ta hơn hết lúc nào, phải điềm tĩnh hơn. Và, khi châu Á - Thái Bình Dương đã, đang bị chìm trong Đại dịch Covid-19 dẫn đến những đảo lộn khác thường, rất toàn diện, sâu sắc, khiến các nước ...

Giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng

Một mùa xuân mới đã về với biết bao đổi thay của quê hương, đất nước. Mặc dù trải qua một năm không ít những khó khăn, thử thách do thiên tai, dịch bệnh nhưng toàn Đảng, toàn dân đã đồng lòng, chung sức quyết tâm vượt qua. Sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong từng việc cụ thể đã tạo được lòng tin ...

Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao Huy hiệu Đảng tại huyện Chiêm Hoá.

Ngày 21/01/2022, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên của Đảng bộ xã Hoà Phú, Tân An, Hùng Mỹ và thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa.

Vì sao phải phòng chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên

Một trong những điểm mới của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận tại Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII vừa qua là “Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải tích cực phòng ngừa và chủ động, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính ...