Quán triệt các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Sáng 17-2, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Video không hợp lệ


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối đến 63 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Hội nghị đã quán triệt Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 2-2-2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Quy định gồm 3 chương, 12 điều quy định quan điểm, nguyên tắc, mục đích, yêu cầu; phạm vi, đối tượng lấy phiếu tín nhiệm và thành phần ghi phiếu tín nhiệm và thời điểm lấy phiếu tín nhiệm; tiêu chí, quy trình, tổng hợp kết quả, công khai và sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Hội nghị cũng quán triệt Quy định số 97-QĐ/TW, ngày 7-2-2023 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương; Hướng dẫn 03-HĐ/TW, ngày 27-12-2022 của Ban Bí thư về việc thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên; Hướng dẫn số 22-HĐ/BTCTW, ngày 3-1-2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Về Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 2-2-2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị thay thế cho Quy định số 262-QĐ/TW, ngày 8-10-2014 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp uỷ và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm đánh giá khách quan, chính xác, công khai cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị để sắp xếp bố trí, bổ nhiệm, quy hoạch đúng người đúng việc. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đảm bảo niềm tin trong nhân dân, nâng cao sức chiến đấu của Đảng.

Quy định số 97-QĐ/TW, ngày 7-2-2023 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương nhằm nâng cao nhận thức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng trong cơ quan Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và một số hội quần chúng ở Trung ương do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Còn với Hướng dẫn 03-HĐ/TW, ngày 27-12-2022 của Ban Bí thư về việc thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên được thực hiện sẽ góp phần nêu giải pháp sinh hoạt Đảng phù hợp, tạo điều kiện cho một số đảng viên. Đồng thời, việc thực hiện thí điểm góp phần đánh giá đầy đủ, rút kinh nghiệm, đề xuất chủ trương giải pháp phù hợp…

Tin: Theo Báo Tuyên Quang
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục