Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 16 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Ngày 23-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 3/1/2020 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giai đoạn 2020-2025.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự tại điểm cầu Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Công

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, các huyện, thành phố.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tại 9 điểm cầu đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; 148 điểm cầu xã, phường, thị trấn.


Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Thành Công

Sau 3 năm thực hiện Đề án số 16, các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án 16 và Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó là sự vào cuộc chủ động, tích cực, quyết liệt và đồng bộ của các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên đã kịp thời ban hành các văn bản để cụ thể hóa và chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở và các chi bộ thực hiện. Các đồng chí cấp ủy viên và cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở cơ bản đã thực hiện tốt Quy định số 20-QĐi/TU, ngày 25/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Công

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Đề án số 16 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo chuyển biến sâu sắc về tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên; nhận thức của cấp ủy, đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ và ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có sự chuyển biến rõ rệt; việc đổi mới hình thức, nội dung bồi dưỡng, tập huấn trang bị kiến thức, nghiệp vụ công tác đảng và kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ đã giúp cấp ủy, bí thư chi bộ nắm vững hơn yêu cầu, nội dung, quy trình, cách thức điều hành một buổi sinh hoạt chi bộ, qua đó chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên.

Qua triển khai thực hiện Đề án số 16, nhiều đảng bộ, chi bộ cơ sở đã có những cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của tổ chức đảng, đảng viên…


Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Ma Thế Hồng báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Đề án 16. Ảnh: Thành Công

Tại hội nghị, đã có nhiều tham luận trao đổi về những hiệu quả, khó khăn và những cách làm hay thực hiện Đề án số 16. Nhiều cách làm hay đã được thực hiện hiệu quả như lựa chọn và xây dựng mô hình “Sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu” tại Đảng bộ Công an tỉnh; chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề điểm, mời bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc đảng ủy đến dự, sau buổi dự sinh hoạt điểm bí thư, phó bí thư các chi bộ dự thảo luận, rút kinh nghiệm, học tập cách điều hành tại Đảng bộ Huyện Na Hang; sinh hoạt bằng hình thức trực tuyến…


Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Công

Những khó khăn hạn chế cần được khắc phục như: Chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa đồng đều; sinh hoạt chuyên đề còn hạn chế; việc đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XXI, khóa XII gắn với Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị tại một số chi bộ còn hình thức; vai trò nêu gương của người đứng đầu chưa thực sự rõ nét; tình trạng nể nang, dĩ hòa vi quý trong chi bộ còn lớn; một số cấp ủy, chi bộ chưa thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chưa đúng ngày quy định; chất lương sinh hoạt chi bộ còn hạn chế, mang tính hình thức, nặng về triển khai các văn bản…


Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Công

Các đại biểu cũng đã đưa ra các giải pháp như: Tiếp tục chỉ đạo đôn đốc các đồng chí cấp ủy huyện, lãnh đạo, chuyên viên các ban đảng huyện ủy nâng cao trách nhiệm của cá nhân trong dự sinh hoạt chi bộ; chủ động nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Đảng trong sinh hoạt chi bộ; nâng cao nhận thức của cấp ủy và các đảng viên về sinh hoạt chi bộ, trách nhiệm trong việc duy trì sinh hoạt chi bộ theo quy định; chủ động lựa chọn đội ngũ cấp ủy, đặc biệt là bí thư chi bộ có năng lực, uy tín, tâm huyết, ngang tầm nhiệm vụ chính trị của địa phương; biểu dương khen thưởng kịp thời những đồng chí làm tốt và nghiêm túc phê bình, kiểm điểm đối với các đồng chí không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm việc đi dự sinh hoạt chi bộ….


Đồng chí Đỗ Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Công

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm biểu dương các cấp ủy tổ chức đảng đã nêu cao tinh thần, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 16. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy tổ chức đảng cần tiếp tục triển khai đồng bộ, sâu rộng, có hiệu quả Đề án số 16 và Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 10/09/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021-2025, Đề án số 03-ĐA.TU ngày 12/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Anh: Ngọc Hưng


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh. Ảnh: Lý Thịnh


Các đại biểu của huyện Yên Sơn dự hội nghị. Ảnh: Minh Huệ


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện Hàm Yên. Ảnh: Vân Anh


Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lâm Bình. Ảnh: Cao Huy


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Lê Thùy


Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Na Hang. Ảnh: Lê Duy

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu xã Hùng Mỹ (Chiêm Hóa). Ảnh: Quốc Việt

Các chi bộ phải thực hiện nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định; tập trung chỉ đạo làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, chú trọng chất lượng kết nạp đảng viên nhất là ở khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, các doanh nghiệp; triển khai nhiệm vụ thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt; quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư chi bộ; tiếp tục thực hiện quy định bí thư cấp ủy là thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thường xuyên cập nhật kiến thức mới cho cấp ủy viên các cấp và bồi dưỡng kỹ năng hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng đối với bí thư chi bộ, chi ủy viên….


Điểm cầu xã Xuân Lập (Lâm Bình). Ảnh: Cao Huy


Các đại biểu của huyện Yên Sơn dự hội nghị. Ảnh: Lý Thu


Đại biểu xã Thanh Tương (Na Hang) dự họp trực tuyến. Ảnh: Lê Duy

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục