Tăng cường quản lý địa bàn và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 21/11/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có Công điện số 02/CĐ-UBND về việc tăng cường quản lý địa bàn và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Tin cùng chuyên mục