Quyết định phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Ngày 14/11/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục