Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ngày 06/5/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang có Quyết định số 494/QĐ-UBND Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Áp dụng từ 10 giờ ngày 07/5/2022

Tin cùng chuyên mục